Biblioteka Główna - Bazy testowe

Uniwersytet Szczeciński

mla lg_ebscohost_20MLA International Bibliography with Full Text jest pełnotekstową wersją bazy bibliograficznej MLA International Bibliography. Baza jest wydawana przez Modern Language Association (MLA) i zawiera elektroniczną wersję bibliografii oraz zapewnia użytkownikom dostęp do blisko 1000 pełnotekstowych czasopism. Część bibliograficzna bazy sięga lat 20. XX wieku i posiada ponad 2.8 miliona rekordów bibliograficznych.

Tematyka obejmuje: literaturę, języki współczesne, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną oraz historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej. Baza zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury.

Link bezpośredni do bazy MLA International Bibliography with Full Text:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=mlf

Do bazy włączono także bazę MLA Directory of Periodicals, w której użytkownicy znajdą informacje na temat ok. 6,000 czasopism i książek, z których pochodzą rekordy bibliograficzne zawarte w bazie oraz własny tezaurus stowarzyszenia MLA, używający deskryptorów dla każdego rekordu w bibliografii i przeszukiwalny katalog wybitnych autorów z hiperłączami do krótkich przypisów.

Link bezpośredni do MLA Directory of Periodicals:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=kah

Baza została dodana na platformę EBSCOhost http://search.ebscohost.com/ oraz wyszukiwarki EDS i jest dostępna ze wszystkich komputerów sieci US lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.

Termin:13.05 – 12.07.2019 r.

Materiały dodatkowe (prezentacja bazy MLA) :  https://vimeo.com/267676132


proquest-one-academic-fot

Informujemy o uruchomieniu dostępu testowego do wielodziedzinowej bazy ProQuest One Academic.

Cztery bazy zamieszczone na platformie zapewniają dostęp do największych na świecie, uporządkowanych zbiorów czasopism, e-booków, prac magisterskich i rozpraw doktorskich, wiadomości, materiałów wideo i innych materiałów źródłowych.

Uwzględnione bazy danych:

Academic Complete®  „masa krytyczna” ponad 150 tys. ebooków z licznych dziedzin, zapewniająca nieograniczony dostęp wielu użytkownikom jednocześnie – a przy tym zaawansowane narzędzia badawcze i pliki do pobrania bez DRM. Tu obowiązuje nacisk na jakość – nie ilość. Starannie wyselekcjonowane tytuły Academic Complete pochodzące od wiodących wydawców wspierają programy nauczania, odpowiadają na trendy w zakresie liczby absolwentów i pojawianie się nowych kursów i kierunków studiów.

Academic Video Online  Najbardziej kompleksowa subskrypcja transmisji strumieniowej wideo, jaka jest dostępna dla bibliotek. Uporządkowana pod kątem użytkowników akademickich baza Academic Video Online obejmuje ponad 66 tys. tytułów z najróżniejszych dziedzin, takich jak antropologia, biznes, doradztwo, film, zdrowie, historia, muzyka – i wiele innych. Ponad 14 tys. tytułów dostępnych jest wyłącznie na ProQuest.

ProQuest Central™  Połączenie najczęściej wykorzystywanych baz danych na świecie w celu stworzenia najbardziej kompletnych multidyscyplinarnych zbiorów badawczych. Znajdziemy tu treści ze wszystkich głównych obszarów tematycznych, m.in. biznesu, zdrowia i medycyny (w tym pielęgniarstwa), nauk społecznych, sztuk pięknych i nauk humanistycznych, edukacji, nauki, inżynierii i religii.

ProQuest Dissertations & Theses Global™ Największy cyfrowy zbiór zawierający 4.5 mln prac dyplomowych i doktorskich (2.5 mln w dostępie pełnotekstowym). Baza, którą zaprojektowano jako oficjalne zewnętrzne repozytorium Amerykańskiej Biblioteki Kongresu, zawiera bogate materiały z Ameryki Północnej i innych regionów – zarówno historyczne, jak i bieżące.

Termin: 8.05 – 30.06.2019  r.

Dostęp do bazy ze wszystkich komputerów US pod adresem:

https://search.proquest.com/pq1academic?accountid=8086

Materiały dodatkowe:

ulotka Proquest One ,

pqone

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinie o bazach testowych prosimy kierować na e-mail: online@bg.szczecin.pl

 

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
fax.: (91) 444-23-62
ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: info[at]bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie