Biblioteka Główna - Bazy testowe

Uniwersytet Szczeciński

 

Opinie o bazach testowych prosimy kierować na e-mail: info@bg.szczecin.pl


bn-legalsource2018

Zapraszamy do testowania bazy Legal Source. Baza zawiera pełny tekst najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 1100 czasopism pełnotekstowych, opracowanych przez specjalistów, szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z wielu innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych oraz ponad 320 przeglądów prawnych.

Tematyka bazy obejmuje:

 • prawo administracyjne,
 • prawo antymonopolowe,
 • bankowość,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo konstytucyjne,
 • prawo karne,
 • planowanie przestrzenne,
 • prawo rodzinne,
 • prawo ubezpieczeniowe,
 • prawo własności intelektualnej,
 • prawo lokalowe, korporacje międzynarodowe,
 • prawo patentowe,
 • poświadczenie autentyczności testamentu,
 • papiery wartościowe,
 • prawo podatkowe,
 • rozporządzenia handlowe i wiele innych

Baza została dodana na platformę EBSCOhost http://search.ebscohost.com/ i do wyszukiwarki EDS i jest dostępna w ramach sieci adresów IP domeny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zdalnie.

link bezpośredni: http://Legal Source

Dostęp testowy potrwa do 20 lipca 2018 r.

 


 

pressreader
Zapraszamy do zapoznania się z serwisem PressReader w czasie dostępu testowego w terminie do 15 lipca.
Serwis, zapewnia dostęp do ponad 7000 gazet i magazynów z całego świata. Zawiera publikacje ze 120 krajów, w 60 językach. Tematyka dotyczy biznesu, technologii, muzyki, sportu, stylu życia, nauki i wielu więcej zagadnień.
Inne zalety serwisu to:
– dostępność na jednej platformie Gazety Wyborczej, Polityki i Faktów z USA Today, Forbes i Le Figaro (wielu tytułów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej).
– Dostępność gazet w dniu wydania.
– Intuicyjny interfejs.


 

lg-academic_search_ultimate
Academic Search Ultimate
to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

 Dostęp testowy od 1 marca do 31 maja 2018 r.

 

lg-business_source_ultimate
Business Source Ultimate
to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

 Dostęp testowy od 1 marca do 31 maja 2018 r.I. Humanities Source

lg_humanitessource

Humanities Source jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.000 czasopism i zawiera pełny tekst około 1.470 czasopism.

Udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej.

Zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych.

Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych.

II. SocINDEX with Full Text

lg_scindexft

SocINDEX with Full Text jest najobszerniejszą bazą z zakresu socjologii, obejmującą pełny tekst ponad 640 aktualnie wydawanych czasopism, pośród których ponad 620 pełnotekstowych czasopism jest recenzowanych naukowo, a ponad 440 pełnotektowych czasopism jest indeksowanych w bazach Web of Science oraz Scopus. Zawartość bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i dziedziny pokrewne tj.: demografia, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, praca w opiece społecznej, antropologia społeczno-kulturalna małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, nadużywanie środków odurzających i inne uzależnienia, przemoc, aborcja, sądownictwo karne i wiele innych zagadnień.

Dodatkowo baza SocINDEX with Full Text zawiera ponad 25.000 profili najbardziej aktywnych, najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów.

III. Education Source

lg_educationsource

 

 

Education Source stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 2.000 czasopism oraz ponad 530 monografii i książek, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, ponad 2.300 materiałów konferencyjnych i wiele innych. Education Source zawiera również indeksy i abstrakty dla ponad 3.600 czasopism.

Education Source to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w procesie dydaktycznym. Tematyka bazy obejmuje również: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe, edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.

IV. Political Science Complete

lg_politicalscience

 

 

Baza Political Science Complete stanowi obszerne źródło informacji na temat światowej polityki i globalizacji. Zawiera pełny tekst blisko 700 czasopism oraz indeksy i abstrakty ponad 1.580 tytułów. Baza zapewnia dostęp do pełnych tekstów blisko 330 wydawnictw encyklopedycznych i monografii oraz ponad 47.000 pełnotekstowych materiałów konferencyjnych wydanych przez m.in.: Political Science Association, International Studies Association, Institute for European Studies.

Tematyka bazy obejmuje prawo i ustawodawstwo, politykę porównawczą, teorie polityczne, stosunki międzynarodowe, pomoc humanitarną oraz organizacje pozarządowe.

V. Historical Abstracts with Full Text

lg_historicalabstractsft

 

 

Baza Historical Abstracts with Full Text jest autorytatywnym źródłem informacji z zakresu historii świata (z wyłączeniem USA i Kanady), począwszy od XV wieku do czasów współczesnych. Tematyka bazy obejmuje: historię świata, historię wojskową, historię edukacji, rolę kobiet w historii i wiele innych tematów istotnych z punktu widzenia studiów i badań w zakresie historii. Baza indeksuje artykuły historyczne z ponad 2.300 czasopism naukowych w ponad 40 językach z archiwami od 1953 roku oraz zawiera 540 pełnotekstowych czasopism i ponad 140 książek.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444-23-61

fax.: (91) 444-23-62
ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: info[at]bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie