Studenci I roku zobowiązani do odbycia szkolenia bibliotecznego on-line proszeni są o dopełnienie następujących procedur:

1. Zalogowanie się na stronie: szkolenia.bg.szczecin.pl
2. Zapoznanie z prezentacją Biblioteki Zamiejscowego Wydziału Społeczno – Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim (zamieszczona w dolnej części zakładki)

3. Wybranie w menu głównym hasła: Test i login studenta (w polu „Wydział” należy wstawić Wydział Społeczno – Ekonomiczny w Gorzowie)

4. Rozwiązanie testu złożonego z 20 pytań (60% odpowiedzi poprawnych kwalifikuje do uzyskania zaliczenia). W przypadku otrzymania wyniku negatywnego można ponowić próbę po upłynięciu 48 godzin od pierwszego podejścia.

Zaliczenie zostanie potwierdzone wpisem do indeksu (pod koniec semestru zimowego – po otrzymaniu przez studentów kart egzaminacyjnych).

 

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-10-84


ul. Myśliborska 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski
e-mail: p.nahalewicz@bg.szczecin.pl

Wtorek - Czwartek

8:00-16:00*

SOBOTA

9:00-13:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie