Szkolenie biblioteczne on-line stanowi przedmiot zaliczeniowy dla studentów I roku I stopnia wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Przygotowane zostało w celu zapoznania z zasadami funkcjonowania i korzystania z Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych. Poprawne rozwiązanie testu, na którego zaliczenie student ma 1 semestr, jest podstawą wpisu do indeksu.

Szkolenie biblioteczne dostępne jest dla studentów:

  1. Wydziału Humanistycznego
  2. Wydziału Matematyczno-Fizycznego
  3. Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  4. Wydziału Prawa i Administracji
  5. Wydziału Teologicznego
  6. Wydziału Filologicznego
  7. Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

 

Biblioteka Główna jest biblioteką wydziałową dla Wydziału Biologii i Wydziału Nauk o Ziemi. Studenci w/w wydziałów zobowiązani są do zapoznania się ze szkoleniem Biblioteki Głównej.

Szkolenie dostępne pod adresem: http://szkolenia.bg.szczecin.pl

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-12-09


ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
e-mail: bwmf@bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie