Bazy bibliograficzne i abstraktowe 

 

 

Scopus

Scopus

Adres wydawcy: http://www.scopus.com

Baza dostępna również serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego:
Adres ICM: http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=elsevier

Scopus produkowana przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www.
Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Scopus jest udostępniany na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Lista tytułów polskich do ściągnięcia w formacie xlsx title_list_pl-scopus

Baza dostępna ze wszystkich komputerów US.


Web of Knowledge

 

Web of Knowledge

Adres: http://isiknowledge.com
http://zatoka.icm.edu.pl/sci/

Platforma Web of Knowledge obejmuje bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należy: -Science Citation Index Expanded (SCIE), -Social Science Citation Index (SSCI), -Art & Humanities Citation Index (AHCI) i -Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report (JCR), która zawiera informacje między innymi o wartościach wskaźnika Impact Factor™ oraz Essential Science Indicators (ESI), prezentującej dane do oceny jakości artykułów.

Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako baza Web of Science (WoS) będący częścią WoK. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, pełne informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), w której około 11.000 czasopism podlega bieżącej indeksacji, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. W bazach SSCI i AHCI indeksowane są dodatkowo wybrane artykuły z czasopism z nauk ścisłych. Każdy rekord w indeksach cytowań zawiera spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. Specjalny tryb przeszukiwania bazy „Cited Reference Searching” pozwala znajdować cytowania artykułów określonego autora. Baza JCR zawiera ranking cytowalności czasopism, a baza ESI – rankingi cytowalności wiodących autorów, publikacji, instytucji i krajów.

W roku 2015 licencja WoS została rozszerzona o pakiet Citation Connection obejmujący następujące bazy (roczniki 2010-2015):

 • Biosis Citation Index
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index
 • Derwent Innovations Index
 • Zoological Records
 • Book Citation Index (BCI)
 • Current Chemical Reactions (CCR)
 • Index Chemicus (IC)

We wrześniu 2015 została także udostępniona nowa wersja bazy JCR i licencja została rozszerzona na zasadzie testowej o bazę Essential Science Indicators.

Baza dostępna ze wszystkich komputerów US


 

 • ADS – The Astrophysics Data System – baza danych z fizyki i astronomii.
 • arXiv – fizyka, matematyka, informatyka.
 • Baza Dysertacji – baza pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Baza Matematyka i Fizyka
  Baza oparta jest na zbiorach czasopism polskich Biblioteki Wydz. Mat.-Fiz. i rejestruje artykuły nt.:
  – życie i działalność naukowa matematyków, fizyków, chemików (biografie),
  – nagrody Nobla z fizyki i chemii (Nobliści i ich odkrycia naukowe),
  – kosmologia i wszechświat (ogólnie od 2000 r.),
  – olimpiady, konkursy, nowa matura (matematyka i fizyka od 2001 r.).
 • Baza PUBLI
  Bibliografia Prac Naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Baza UNION – bibliografia Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej
 • BazTech
  Bibliograficzno – abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska.
  Tworzona od 1998 roku przez 22 biblioteki akademickie i branżowe ośrodki informacji naukowo-technicznej. W bazie indeksowane są artykuły z ok. 600 czasopism naukowych oraz wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Ogólnodostępna.
    http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/
 • BIBLIO_WF – baza bibliograficzna zawartości czasopism Biblioteki Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
 • CERN Document Server (CDS) nauki ścisłe i techniczne.
 • MathSciNet 
  baza danych obejmująca Mathematical Reviews oraz Current Mathematical Publication (dostępna z komputerów WMF).
 • ZENTRALBLATT MATH – abstrakty publikacji matematycznych wydawanych od 1931 roku, indeksowanych w katalogu Zentralblatt
  fur Mathematik/ Mathematic Abstracts.
Skontaktuj się z nami!


(91) 444-12-09


ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
e-mail: bwmf@bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie