Bazy peł‚notekstowe

 

Opinie o bazach on-line prosimy kierować na e-mail: info@bg.szczecin.pl
Uwaga. Od 21 lipca 2008r. możliwy jest dostęp do baz on-line dla komputerów spoza sieci US. Dostęp jest możliwy także przez OPAC Katalogu Głównego.

Wszelkie problemy z dostępem zdalnym prosimy zgłaszać na adres info@bg.szczecin.pl

Prośby o związane z przedłużeniem ważności hasła zdalnego dostępu (bramy) prosimy kierować na adres odsk@bg.szczecin.pl

 

 

A-to-Z – wyszukiwarka umożliwiająca przeszukiwanie wszystkich baz dostępnych w Bibliotece Głównej US.

 


 

Multiwyszukiwarka EDS

Multiwyszukiwarka EDS

 

Multiwyszukiwarka EDS

Zapraszamy do korzystania z Multiwyszukiwarki EDS (Ebsco Discovery Service) z platformy EBSCOhost.

Multiwyszukiwarka Ebsco Discovery Service (EDS) umożliwia wyszukanie przez:

– tytuł,

– słowa kluczowe,

– autora

w bazach dostępnych w Bibliotece jak również udostępnionych bezpłatnie przez firmę EBSCO. Przeszukuje też dane z katalogu bibliotecznego online Biblioteki US.

 


 

 

DML-PL

Adres:

http://pldml.icm.edu.pl/pldml/search/article.action?cid=b918500e-5cfb-411b-a1c5-4f7d3e467fba

W ramach bazyi udostępniane są pełne teksty polskich czasopism i książek matematycznych lub związanych z matematyką.

Dużą część kolekcji stanowią archiwalne numery czasopism matematycznych, wydawanych przed II Wojną Światową. Można wśród nich znaleźć historyczne już prace Stefana Banacha i innych słynnych matematyków związanych z przedwojenną Polską Szkołą Matematyczną.

W skład biblioteki wchodzą również czasopisma, które już się nie ukazują; najstarszy dostępny tom został wydany w 1888 roku.
DML-PL jest częścią nowopowstałej Europejskiej Matematycznej Biblioteki Cyfrowej EuDML, która zapewnia dostęp do europejskich publikacji matematycznych.

eudml

 


 EBSCO EIfL

EBSCO EIfL

EBSCO EIfL

EBSCO EIfL

Adres: http://search.ebscohost.com

Firma EBSCO umożliwia w ramach projektu EIfL Direct dostęp do baz danych z każdego komputera w US. EBSCO Publishing oferuje użytkownikom dostęp online do pakietu podstawowego baz danych w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct – EIfl Direct. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy. Do bazy dodano zawartość bazy Academic Search Complete.


 

  EBSCOhost

ebooks EBSCOhost

 

eBook Collection

http://search.ebscohost.com

Baza książek elektronicznych zakupiona w ramach projektu „Kierunki matematyczne mogą… być atrakcyjne – zamawianie kształcenia na US”.


 

EMIS

Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny

http://emis.icm.edu.pl/
Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny rozwijany przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne zawiera pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona oraz G. Riemanna oraz około 50 czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997 do chwili obecnej. Ponadto oferuje materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym. ICM prowadzi oficjalny mirror bazy, automatyczna aktualizacja odbywa się raz w miesiącu.
Dostęp do serwera bazy jest bezpłatny i nie wymaga autoryzacji.

 


 

 

HAL (Hyper Articles en Ligne)

 

HAL (Hyper Articles en Ligne)

Adres: http://hal.archives-ouvertes.fr/

HAL (Hyper Articles en Ligne) – francuskie multidyscyplinarne archiwum prac naukowych dostępne w systemie open access. Archiwum zawiera głównie (lecz nie tylko) artykuły autorów francuskich, pracujących we Francji, artykuły z czasopism wydawanych we Francji, etc. W tej chwili w Hyper Articles en Ligne zgromadzonych zostało 153 821 dokumentów pełnotekstowych.
HAL jest przeznaczone do składania i rozprzestrzeniania artykułów naukowych publikowanych w czasopismach lub wydawnictwach zwartych lub jeszcze niepublikowanych; rozpraw doktorskich i habilitacyjnych pochodzących z państwowych i niepaństwowych uczelni oraz placówek badawczych zarówno francuskich, jak i zagranicznych.

Dziedziny w Hyper Articles en Ligne:
Nauki chemiczne
Nauki kognitywne [cognitive science] – interdyscyplinarna dziedzina, poruszająca zagadnienia dotyczące świadomości, umysłu, percepcji, budowy i działania mózgu oraz sztucznej inteligencji
Informatyka
Inżynieria
Socjologia
Nauki humanistyczne i społeczne
Przyrodoznawstwo
Matematyka
Nauki o układach nieliniowych
Fizyka
Finanse
Astrofizyka
Statystyka

Ponadto, pod adresem http://www.ccsd.cnrs.fr/spip.php?article41 – przewodnik dla zainteresowanych składaniem prac w archiwum cyfrowym (przewodnik dostępny tylko w języku francuskim).


 ibuk.pl czytelnia-online

ibuk

 

Od 15 kwietnia br. został uruchomiony dostęp do nowej listy tytułów łącznie 1425 pozycji.
Lista książek dostępnych on-line do kwietnia 2019 r.: dostepneksiazki-BGUS2019.
Dostęp do zasobu ze wszystkich komputerów na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego przez adres http://libra.ibuk.pl.

Poniżej aktualna instrukcja dla użytkowników serwisu.

Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, Firefox lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.

1) Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.
Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na „+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK” i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

2) Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w wypożyczalni Biblioteki Głównej lub wypożyczalniach Bibliotek Wydziałowych.

UWAGA:
Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności, należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

Do pobrania instrukcja aktywacji zdalnego dostępu do kolekcji zakupionej przez BG US na platformie ibuk.pl.
ibuk_aktywacja_pin


 The Institute of Physics

 

IOP

The Institute of Physics

Adres:http://iopscience.iop.org/

Kolekcja Institute of Physics ( IOP) obejmuje 70 czasopism z fizyki, dostępnych w wersji elektronicznej wraz z pełnymi archiwami.


NATURE online

 

NATURE

Adres: http://www.nature.com/nature/index.html

Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Zostało założone w 1869 r. przez Normana Lockyera. Czasopismo posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników impact factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie. Tygodnik /Nature/ opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych
i ekonomicznych. Dostęp obejmuje rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 r.

NATURE w wersji online dostępne ze wszystkich komputerów US.


PROLA

PROLA

Adres: http://prola.aps.org

Physical Review OnLine Archive – pełnotekstowe archiwum materiałów publikowanych w czasopismach American Physical Society od 1893 do 2008 r. (wybrane tytuły). Dostępna ze wszystkich komputerów US.


PROQUEST

PROQUEST

Adres: http://search.proquest.com/abicomplete?accountid=8086

Baza za ABI/INFORM Complete dostępna z komputerów na WNEiZ, WZiEU i BG. Bazy ProQuest Central, ProQuest Dissertations & Theses dostępne z komputerów na WNEiZ, WZiEU, WM-F i BG.

ABI/INFORM COMPLETE

Bazy danych zawierające 5120 anglojęzycznych czasopism ekonomicznych. Znaczna część‡ artykułów przedstawiona jest w wersji pełnotekstowej. Zapewnia stały dostęp do najnowszych wskaźników gospodarczych i finansowych oraz do przygotowywanych „na gorąco” analiz i prognoz.

W skład pakietu wchodzą następujące bazy:

 • ABI/INFORM Dateline – dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 170 lokalnych i regionalnych publikacji biznesowych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. W bazie można znaleźć informacje na temat badań związanych z zatrudnieniem, pakietami socjalnymi i kompensacyjnymi, lokalnych biznesów i przemysłu, strategii korporacji, fuzji firm, przejmowania firm, rozwoju biznesów, trendów marketingowych, nowych produktów oraz wpływu lokalnych przepisów legislacyjnych na biznes.
 • ABI INFORM Global to bieżąco aktualizowana baza bibliograficzno-pełnotekstowa artykułów z anglojęzycznych czasopism, magazynów i gazet z biznesu oraz ekonomii. Zawiera pełne teksty artykułów z około 1300 czasopism. Zakres tematyczny czasopism indeksowanych w bazie: ekonomia, zarządzanie, marketing i reklama, finanse, zasoby ludzkie, informatyka, a także informacje o ponad 60 tys. firm.
 • ABI/INFORM Trade & Industry baza daje bieżący dostęp do pełnych tekstów ponad 750 czasopism dotyczących handlu i różnych gałęzi przemysłu oraz wielu wiodących tytułów biznesowych.

SCIENCE DIRECT

SCIENCE DIRECT

Adres ICM: ICM
Adres wydawcy: SCIENCE DIRECT
Baza dostępna z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego i z serwera wydawcy.
W celu uzyskania pełniejszych informacji radzimy przeszukać bazy na obydwu serwerach.
Pełnotekstowa baza oferuje dostęp do 2443. tytułów dotyczących m.in. takich dziedzin jak :

 • chemia,
 • inżynieria chemiczna,
 • informatyka,
 • nauki o ziemi,
 • ekonomia,
 • biznes i zarządzanie,
 • energetyka,
 • ochrona środowiska,
 • nauki biologiczne,
 • nauki społeczne,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • astronomia,
 • i inne.

SCIENCE On-line

Science On-line

Adres: http://www.sciencemag.org

Oferta bazy obejmuje: – nieograniczony dostęp sieciowy* poprzez Highwire, nowoczesną platformę internetową obsługującą czasopisma wydawane przez stowarzyszenia naukowe w USA

 • dostęp do *pełnej zawartości numerów* – w tym do sekcji ‚Peer-reviews’ (Research Articles + Reports) oraz sekcji ‚News’, niedostępnej w innych konsorcjach / bazach danych
 • dostęp do *numerów archiwalnych* (pełne teksty — *od 1997 r.* oraz abstrakty – od 6 października 1995r.)
 • dostęp do pełnych tekstów wszystkich *artykułów cytowanych* lub wymienianych w Science, znajdujących się w kolekcji Highwire (*760 czasopism*)
 • rozbudowane opcje wyszukiwania – w całej zawartości czasopisma od roku 1996
 • interaktywny system linkowania artykułów, cytatów, odnośników z odpowiednimi źródłami (t.j. /PubMed/, /Medline/, /ISI/, /Scopus/)

Science Magazine to amerykańskie czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Science zostało założone w 1880 roku przez wynalazcę Thomasa Edisona i w 1900 roku stało się organem American Association for the Advancement of Science (AAAS). Podstawowym zadaniem czasopisma jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Baza dostępna ze wszystkich komputerów US.

Informujemy, że od września 2015 na okres 16 miesięcy do końca roku 2016 wszyscy użytkownicy licencji Science mają zapewniony dodatkowy dostęp na zasadzie testowej do czasopism Science Signaling oraz Science Translational Medicine . Ponadto dostępne jest czasopismo open-access Science Advances .


SpringerLink

SpringerLink

Adres wydawcy: http://www.springerlink.com/
Adres ICM Uniwersytetu Warszawskiego: http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer

Wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma elektroniczne wydawnictw Springer i Kluwer Academics Publishers.
Baza zawiera czasopisma z następujących dziedzin: rolnictwo, technologia żywności, ekologia, medycyna farmakologia, psychologia, filozofia, religia, edukacja, prawo, nauki humanistyczne, technika, matematyka, fizyka, chemia, astronomia, ekonomia.
Baza dostępna z każdego komputera w US.

Lista czasopism udostępnionych przez wydawcę: http://vls.icm.edu.pl/zasady/2011/Springer/journals2011_springer.xls.


Wiley OnLine Library (dawniej Blackwell Synergy)

Wiley InterScience

Adres: http://onlinelibrary.wiley.com

Platforma Wiley Online Library zapewnia dostęp do ponad 4 milionów artykułów z 1500 czasopism. Dostarcza informacji o 9000 książek oraz setkach woluminów wielodziedzinowych materiałów źródłowych obejmujących prace naukowe, protokoły badań laboratoryjnych i bazy danych sygnowanych przez Wiley-Blackwell, Wiley-VCH, Jossey-Bass. Pełna lista czasopism, znajduje się pod adresem http://olabout.wiley.com.
Nowy interfejs zapewnia prostą obsługę oraz intuicyjną nawigację rozszerzającą możliwości wyszukiwania.
Baza dostępna z każdego komputera US.


 

World eBook Library

WorldBookLibrary

Adres: http://community.ebooklibrary.org

World eBook Library to ponad 23 000 audiobooków i około 3 000 000 pełnotekstowych źródeł naukowych – książek i dokumentów elektronicznych w ok. 100 językach (te liczby stale rosną).

Baza składa się nie tylko z najistotniejszych oraz najpopularniejszych monografii, podręczników, słowników, encyklopedii, jak również rozmaitych publikacji rządowych. Pochodzą one z największych światowych bibliotek takich jak: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology ( publikacje unikatowe!!!), New York University, Michigan University, Stanford University. Źródła te zostały przetworzone cyfrowo i są w pełni przeszukiwanie.

Dodatkowo platforma zaopatrzona jest w słowniki i rozmaite narzędzia dla użytkowników, oto niektóre z nich:

 • Wyszukiwanie pełnotekstowe oraz funkcja wyszukiwania zaawansowanego – daje możliwość wyselekcjonowania publikacji o danej tematyce, języku lub w danym formacie (PDF/MP3);
 • Od maja 2013 wbudowany ’translator’-możliwość tłumaczenia pełnych tekstów; Własna półka z książkami;
 • Możliwość publikacji własnych prac na platformie;
 • Możliwość skorzystania z opcji dystrybucji i dygitalizacji źródeł Państwa biblioteki…

Publikacje na platformie World eBook Library nie zawierają żadnych DRM (Digital Rights Management) i występują w formacie PDF, a pliki Audio w formacie MP3. Są kompatybilne z rozmaitymi urządzeniami: iPod/iPad, czytniki ebooków; komputery stacjonarne oraz laptopy.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-12-09


ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
e-mail: bwmf@bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie