CZYTELNIA

CZYTELNIA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-FIZYCZNEGO

CZYTELNIA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-FIZYCZNEGO

Biblioteka Wydziału Matematyczno-Fizycznego jest biblioteką o charakterze publicznym i udostępnia zbiory wszystkim zainteresowanym. Można z nich korzystać na miejscu (biblioteka posiada wyłącznie czytelnię) po okazaniu ważnej karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej lub, w przypadku osób spoza Uczelni, innego ważnego dokumentu tożsamości. Część materiałów bibliotecznych znajduje się w wolnym dostępie (2305 woluminów książek i 2726 wol. czasopism bieżących i archiwalnych), pozostałe zaś przechowywane są w magazynie i dostarczane czytelnikowi po wypełnieniu rewersu.
Studenci i pracownicy US mogą skorzystać z tzw. wypożyczeń „nocnych” , które realizowane są od godz. 1300, z obowiązkiem zwrotu do godz. 1000 dnia następnego. Za nieterminowy zwrot pobierane są opłaty. Ich wysokość i sposób naliczania zawarte są w Regulaminie Biblioteki WM-F. Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się: czasopism, słowników, encyklopedii oraz innych unikatowych publikacji.
W Bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i katalogu online.
Część zbiorów (opracowana przez Bibliotekę Główną przed 1993 r.) nie została jeszcze wprowadzona do katalogu komputerowego i w tym przypadku czytelnicy muszą korzystać z katalogów kartkowych.
Biblioteka gromadzi pozycje z matematyki, fizyki, informatyki, astronomii, kosmologii, optyki okularowej. Posiada również tytuły z takich dziedzin jak: chemia analityczna i fizyczna, ochrona środowiska i ekologia, ekonomia, technika, psychologia i pedagogika, filozofia i socjologia. Biblioteka udostępnia także wydawnictwa informacyjne: leksykony, słowniki, encyklopedie itp.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-12-09


ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
e-mail: bwmf@bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie