BUDYNEK GŁÓWNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W SZCZECINIE

 

 


Przechwycenie obrazu ekranu - 27.10.2015 - 15:53:15

Budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego – 2015 r. 

Biblioteka nasza powstała w 1969 roku – wraz z powołaniem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, na bazie księgozbioru II Studium Nauczycielskiego.
W 1973 roku WSN została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a nasza Biblioteka stała się filią Biblioteki Głównej WSP. Od 1985 roku, z chwilą powołania Uniwersytetu Szczecińskiego, jest filią Biblioteki Głównej US.
Na jej księgozbiór składają się książki, czasopisma, materiały dydaktyczne kupowane przez Bibliotekę oraz przekazywane w darze przez czytelników.
Zbiory liczą ponad 13 tys. woluminów książek i ponad 9 tys. woluminów czasopism. W prenumeracie bieżącej jest 46 tytułów czasopism krajowych i 7 tyt. czasopism zagranicznych.
Profil zbiorów : matematyka, fizyka, informatyka, astronomia, technika – w zakresie teorii, zastosowań i metod nauczania, fizyka morza,
chemia fizyczna i kwantowa, ochrona środowiska i ekologia oraz ekonomia.
Formy udostępniania:
1. udostępnianie na miejscu wszystkim zainteresowanym
2. wolny dostęp do wydzielonego księgozbioru podręcznego:
– w czytelni książek około 2,1 tys. wol. książek w układzie przedmiotowym,
– w czytelni czasopism 64 tytuły czasopism bieżących i archiwalnych – w układzie alfabetycznym.
3. wypożyczenia międzybiblioteczne za pośrednictwem BG US.
Działalność informacyjna:
• udzielanie informacji w oparciu o własne katalogi i kartoteki tematyczne oraz komputerowe bazy danych,
• stała ekspozycja (aktualizowana o nowości) publikacji naukowych pracowników Wydziału,
• organizowanie wystaw tematycznych związanych z konferencjami odbywającymi się na Wydziale.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-12-09


ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
e-mail: bwmf@bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie