BUDYNEK GŁÓWNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W SZCZECINIE 

Przechwycenie obrazu ekranu - 27.10.2015 - 15:53:15

Budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego – 2015 r.

Biblioteka nasza powstała w 1969 roku – wraz z powołaniem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, na bazie księgozbioru II Studium Nauczycielskiego.
W 1973 roku WSN została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a nasza Biblioteka stała się filią Biblioteki Głównej WSP. Od 1985 roku, z chwilą powołania Uniwersytetu Szczecińskiego, jest filią Biblioteki Głównej US.
Na jej księgozbiór składają się książki, czasopisma, materiały dydaktyczne kupowane przez Bibliotekę oraz przekazywane w darze przez czytelników.
Zbiory liczą 13512 woluminów książek i 9884 woluminy czasopism. W prenumeracie bieżącej jest 46 tytułów czasopism, w tym  7 tyt. czasopism zagranicznych.
Profil zbiorów: matematyka, fizyka, informatyka, astronomia, kosmologia, optyka okularowa, optometria.
Formy udostępniania:

  1. udostępnianie na miejscu wszystkim zainteresowanym;

wolny dostęp do wydzielonego księgozbioru podręcznego:
– w czytelni książek 2305 wol. książek w układzie przedmiotowym,
– w czytelni czasopism 2726 wol. czasopism bieżących i archiwalnych (czasopisma ustawione alfabetycznie).

  1. Wypożyczenia  tzw. „nocne”  dla studentów US (po pozostawieniu legitymacji studenckiej lub karty  międzybibliotecznej).
    Wypożyczenia „nocne” realizowane są od godz. 1300, z obowiązkiem zwrotu do godz. 1000 dnia następnego.
  2. Wypożyczenia międzybiblioteczne (realizowane są przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną Biblioteki Głównej US).

Czytelnicy mają dostęp do katalogów kartkowych i katalogu elektronicznego (katalog KOHA – umieszczony na stronie biblioteki).
Działalność informacyjna:
• udzielanie informacji w oparciu o własne katalogi i kartoteki tematyczne oraz komputerowe bazy danych,
• stała ekspozycja (aktualizowana o nowości) publikacji naukowych pracowników Wydziału,
• organizowanie wystaw tematycznych związanych z konferencjami odbywającymi się na Wydziale.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-12-09


ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
e-mail: bwmf@bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie