Katalogi

Katalog Główny BG (online – w systemie KOHA) – zawiera informacje o wszystkich zbiorach Biblioteki Głównej US otrzymanych po 1993 r.

Katalog kartkowy Biblioteki WM-F – zawiera informacje o naszych zbiorach książek i czasopism. Został zamknięty w 2006 r.

 1. Alfabetyczny książek i czasopism, gdzie opisy uszeregowane są w porządku alfabetycznym wg. hasła.

Hasłem dla opisu książki jest:
– nazwisko autora (od 1 do 3 autorów)
– tytuł – przy pracy zbiorowej.

Hasłem dla opisu czasopisma jest:
– tytuł czasopisma.

 1. Systematyczny książek i czasopism, gdzie opisy uszeregowane są według dziedzin wiedzy, zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną (UKD).
  Katalog pozwala zapoznać się z dziedzinami wiedzy reprezentowanymi w bibliotece.

 

Katalogi kartkowe w Bibliotece Głównej

 • Katalog alfabetyczny – zamknięty 1.01.2002 r. dostępny na stronie bg.szczecin.pl
 • Katalog alfabetyczny i rzeczowy (wg klasyfikacji UKD) – zamknięty 1.01.2002 r. – obecnie na korytarzu na parterze i I piętrze BG
 • Katalog alfabetyczny księgozbioru byłego Studium Nauczycielskiego (obecnie w melioracji) – w korytarzu na parterze BG
 • Katalog alfabetyczny i rzeczowy (wg systemu Kuttera) byłej Akademii Nauk Społecznych, której zbiory przejęła Biblioteka – zamknięty w 1990 r.(w Bibliotece Humanistycznej)
 • Katalog alfabetyczny i rzeczowy (wg klasyfikacji UKD) zbiorów Biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Inżynieryjnego Transportu Politechiki Szczecińskiej – zamknięty po powstaniu Uniwersytetu w 1985 r. – obecnie na korytarzu I piętra BG
 • Katalog alfabetyczny serii wydawniczych – obecnie na korytarzu parteru BG
 • Katalog alfabetyczny czasopism znajduje się w Czytelni Czasopism.
 • Katalogi Zbiorów Specjalnych znajdują się w Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz w katalogu centralnym.

 

Katalog – Zbiory Specjalne (Polskie Czasopisma Podziemne, Książka Podziemna, Ikonografia, Kartografia, Druki Muzyczne, Dokumenty Elektroniczne) – zbiory dostępne w BG.

Katalogi Biblioteki Wydziału Teologicznego w systemie MAK (aktualizowane na bieżąco).

Multiwyszukiwarka BG – przeszukuje katalogi i bazy BG US.

 

BAZY własne

 

Baza Historia US – baza tworzona przez Bibliotekę Główną US od 2015 r. Zawiera lokalne i ogólnokrajowe artykuły prasowe od momentu powstania uczelni, tj. od 1985 r. dotyczące Uniwersytetu Szczecińskiego

Bazy bibliograficzne w systemie KOHA

 • Baza Matematyka i Fizyka
  Baza oparta jest na zbiorach czasopism polskich Biblioteki Wydz. Mat.-Fiz.
  i rejestruje artykuły nt.:

  • życie i działalność naukowa matematyków, fizyków (biografie),
  • nagrody Nobla z fizyki (Nobliści i ich odkrycia naukowe),
  • kosmologia i wszechświat (ogólnie od 2000 r.),
 • Baza PUBLI – Bibliografia Prac Naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Baza Dysertacji – baza pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Baza UNION – bibliografia Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej
 • BIBLIO_WF – baza bibliograficzna zawartości czasopism Biblioteki Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Skontaktuj się z nami!


(91) 444-12-09


ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
e-mail: bwmf@bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie