lp. Nr Inw. Autor Tytuł
1 N.21142 editors of the volume Nils Carqueville, Piotr Sułkowski, Rafał R. Suszek Advanced School on Topological Quantum Field Theory: Faculty of Physics, University of Warsaw, December 7-9, 2015,  Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, 2018.

(Banach Center Publications, ISSN 0137-6934; vol. 114)

2 N.21141 editor of the volume Feliks Przytycki Dynamical systems: Simons Semester in Banach Center, 2015,  Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, 2018.

(Banach Center Publications, ISSN 0137-6934; vol. 115)

3 N.21140 ed. Piotr Kielanowski, Anatol Odzijewicz, Emma Previato Geometric methods in physics: XXXV Workshop and summer school, Białowieża, Poland, June 26 – July 2, 2016,  Birkhäuser, [Miejsce nieznane], cop. 2018.
4 N.21137 editors of the volume Alice Fialowski, Katarzyna Grabowska, Janusz Grabowski, Karl-Hermann Neeb, 50th Seminar „Sophus Lie” dedicated to Professor Karl Heinrich Hofmann on the ocasion of his 85th birthday, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, 2017.
(Banach Center Publications, vol. 113)
5 N.21139 Ginter, Jerzy Symetria w fizyce materii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2017.
6 N.21133 editors of the volume Jaroslav Zemánek, Yuri Tomilov Études opératorielles, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, 2017.
(Banach Center Publications, vol. 112)
7 N.21132 Szwedowski, Andrzej Szkło optyczne i fotoniczne: właściwości techniczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009.
8 N.21108 Mioduszewski, Jerzy Continuity: eleven sketches from the past of mathematics, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
9 N.21109 edited by Henryk Gacki Krótkie wprowadzenie do równań różniczkowych cząstkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

10 N.21127 Bowszyc, Cezary Wstęp do geometrii różniczkowej, wyd. 2, zm., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
11 N.21101 Matulewski, Jacek Jonizacja i rekombinacja w silnym polu lasera attosekundowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.
12 N.21102 Derkowska-Zielińska, Beata Charakteryzacja materiałów metodami optyki nieliniowej : wybrane zagadnienia-efekty trzeciorzędowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
13 N.21050 Bondecka-Krzykowska, Izabela Historia obliczeń : od rachunku na palcach do maszyny analitycznej, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.
14 N.21051 Duda, Roman Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.
15 N.21052 Ginter, Jerzy Nie bój się pochodnej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2008.
16 N.21053 Jarczyk, Lucjan Wczesny rozwój Wszechświata : Model Wielkiego Wybuchu-Big Bang, Wydawnictwo WNT, 2013.
17 N.21054 Chądzyński, Jacek Wstęp do analizy zespolonej w zadaniach, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
18 N.21055 Nabiałek, Ireneusz Zadania z algebry liniowej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
19 N.21056
Scriba, Christoph J. ; Schreiber, Peter 5000 Years of Geometry : mathematics in history and culture, Birkhäuser, 2015.
20 N.21058 Jarzębińska-Večeřova, Małgorzata Podstawy refrakcji oka i korekcji wad wzroku, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2012.
21 N.21059 Lens, Al Anatomia i fizjologia narządu wzroku, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, cop. 2010.
22 N.21060 Ledford, Janice K. Badanie w lampie szczelinowej, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, cop. 2011.
23 N.21073 Gryś, Sławomir Arytmetyka komputerów : w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2013.
24 N.21074 Bednarek, Józef Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
25 N.21075 Halliday, David Podstawy fizyki.1, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015.
26 N.21076 Halliday, David Podstawy fizyki.2, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015.
27 N.21077 Karbowski, Marcin Podstawy kryptografii, wyd. 3, Helion, cop. 2014.
28 N.21129 editors of the volume Uwe Franz, Adam Skalski, Piotr M. Sołtan Topological quantum groups, Instytut Matematyczny PAN, 2017.
(Banach Center Publications / Institute of Mathematics. Polish Academy of Sciences, ISSN 0137-6934 ; vol. 111)
Skontaktuj się z nami!


(91) 444-12-09


ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
e-mail: bwmf@bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie