lp. Nr Inw. Autor Tytuł
1 N.21143 editors of the volume Jarosław Buczyński, Sławomir Cynk, Tomasz Szemberg Phenomenological approach to algebraic geometry,  Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, 2018.
(Banach Center Publications, vol. 116)
2 N.21144 Regel, Wiesława 123 zadania z rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku…, wyd. 2, Wydawnictwo Bila, Rzeszów, 2014.
3 N.21146 Regel, Wiesława 99 zadań o logarytmach z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku, wyd. 2, Wydawnictwo Bila, Rzeszów, 2014.
4 N.21147 Regel, Wiesława 92 zadania z logiki i teorii mnogości z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku…, wyd. 2,  Wydawnictwo Bila, Rzeszów, 2017.
5 N.21148 Jankowski, Andrzej Geometria różniczkowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2015.
6 N.21149 Rutkowski, Jerzy Teoria liczb w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2018.
7 N.21150 Susskind, Leonard Special relativity and classical field theory: the theoretical minimum, Penguin Books, [London], 2018.
8 N.21151 Dodziuk, Helena Wstęp do chemii supramolekularnej, wyd. drugie, uaktualnione, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2018.
9 N.21152 Styszyński, Andrzej Korekcja wad wzroku dla optyków okularowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2018.

10 N.21154 Trajdos, Tadeusz Matematyka, cz. 3, Liczby zespolone, wektory, macierze, wyznaczniki, geometria analityczna i różniczkowa, wyd. 11, Wydawnictwo WNT: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017.
11 N.21155 red. Andrzej Grzybowski Okulistyka, Edra Urban & Partner, Wrocław, 2018.
12 N.21156 Słowiński, Bronisław Podstawy fizyczne energetyki jądrowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016.
13 N.21157 Nowak, Jerzy Odwzorowanie w układach optycznych, wyd. 2 popr., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013.
14 N.21158 Garbarczyk, Jerzy Wstęp do fizyki ciała stałego, wyd. 2 popr., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2017.
15 N.21159 Garbarczyk, Jerzy Zadania i przykłady z fizyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2017.
16 N.21160 Bogusz, Władysław Podstawy fizyki, wyd. 5 popr., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016.
17 N.21054 Chądzyński, Jacek Wstęp do analizy zespolonej w zadaniach, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
18 N.21055 Nabiałek, Ireneusz Zadania z algebry liniowej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
19 N.21056
Scriba, Christoph J. ; Schreiber, Peter 5000 Years of Geometry : mathematics in history and culture, Birkhäuser, 2015.
20 N.21058 Jarzębińska-Večeřova, Małgorzata Podstawy refrakcji oka i korekcji wad wzroku, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2012.
21 N.21059 Lens, Al Anatomia i fizjologia narządu wzroku, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, cop. 2010.
22 N.21060 Ledford, Janice K. Badanie w lampie szczelinowej, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, cop. 2011.
23 N.21073 Gryś, Sławomir Arytmetyka komputerów : w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2013.
24 N.21074 Bednarek, Józef Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
25 N.21075 Halliday, David Podstawy fizyki, 1,  wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015.
26 N.21076 Halliday, David Podstawy fizyki, 2, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015.
27 N.21077 Karbowski, Marcin Podstawy kryptografii, wyd. 3, Helion, cop. 2014.
28 N.21129 editors of the volume Uwe Franz, Adam Skalski, Piotr M. Sołtan Topological quantum groups, Instytut Matematyczny PAN, 2017.
(Banach Center Publications / Institute of Mathematics. Polish Academy of Sciences, vol. 111)
Skontaktuj się z nami!


(91) 444-12-09


ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
e-mail: bwmf@bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie