REGULAMIN

 

1.  Biblioteka Wydziałowa jest biblioteką o charakterze publicznym. Jej zbiory są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych.

2.  Ze zbiorów znajdujących się w wolnym dostępie do półek, korzysta się bez ograniczeń. Zbiory magazynowe udostępnia się po
złożeniu na nie rewersu.

3.  Użytkowników Czytelni obowiązuje:

a) pozostawienie w szatni okryć wierzchnich,
b) pozostawienie toreb i plecaków w szafce,
c) wpisanie się do książki odwiedzin,
d) pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi ważnej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej,
e) zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków.
f) wyłączenie telefonów komórkowych.

 4. Ze zbiorów Biblioteki korzysta się na miejscu. Wyjątek stanowią wypożyczenia  tzw. „nocne”  dla studentów US.-
po pozostawieniu legitymacji studenckiej lub karty  międzybibliotecznej.

5.  Wypożyczenia „nocne” realizowane są od godz. 1300, z obowiązkiem zwrotu do godz. 1000 dnia następnego.

6. O możliwości korzystania z wypożyczeń „nocnych” każdorazowo decyduje bibliotekarz.

7. Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się: czasopism, słowników, encyklopedii oraz innych unikatowych publikacji.

8. Za nieterminowy zwrot wypożyczeń „nocnych” pobiera się opłatę :  2 zł za każdą rozpoczętą godzinę po terminie zwrotu.

9. W razie przekroczenia niniejszych zasad, czytelnik może być zawieszony w prawach korzystania z pewnych usług bibliotecznych lub całkowicie ich pozbawiony.  Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik agendy.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-12-09


ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
e-mail: bwmf@bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie