Wyszukiwarki naukowe

A to Z   wyszukiwarka pozwalająca przy jednym wyszukiwaniu otrzymać wyniki z wielu baz danych  dostępnych w Bibliotece Głównej US.

 

Multiwyszukiwarka EDS

Multiwyszukiwarka EDS

Multiwyszukiwarka EDS

 

Zapraszamy do korzystania z Multiwyszukiwarki EDS (Ebsco Discovery Service) z platformy EBSCOhost. EDS umożliwia szukanie przez tytuł, słowa kluczowe, autora w bazach online dostępnych w Bibliotece jak również udostępnionych bezpłatnie przez firmę EBSCO.

 

Inne wyszukiwarki przeszukujące zasoby otwarte

  • BASE- Bielefeld Academic Search Engine -Biblioteka Uniwersytecka w Bielefeldzie utworzyła i rozwija multidyscyplinarną wyszukiwarkę do poszukiwań głównie naukowych zasobów. Aktualnie za pomocą BASE możliwe jest przeszukiwanie 10 milionów pozycji naukowych na 716 serwerach lub w innych bazach źródłowych, m.in. w archiwach pełnotekstowych, które dostępne są przez międzynarodowy protokół Open Archives Initiative (OAI). Zasoby te obejmują w dużej mierze dokumenty nielicencjonowane (Open Access), które mogą być przeszukiwane na podstawie ich metadanych.
  • Galaxy – jedna z najciekawszych wyszukiwarek naukowych w Internecie. Przeszukuje katalog zasobów indeksowanych przez bibliotekarzy dziedzinowych
  • Citebase Search – wyszukiwarka i indeks cytowań z zakresu nauk ścisłych (eksperymentalna).
  • SCIRUS – wspaniała wyszukiwarka źródeł z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, przeszukuje bazy danych, strony uczelni, teksty prac naukowych itp. Oprócz stron WWW wyszukuje także pliki w formatach pdf, poscript, teX, a także Worda.
  • SciSeek – przeszukuje katalogi stron tworzone przez redaktorów, obejmuje nauki ścisłe i przyrodnicze.
  • Scholar Google – wyszukiwarka prac naukowych – wersja beta.
  • Google Book Search – wyszukiwarka tekstów w książkach
  • Google Earth – wyszukiwarka określonych miejsc na kuli ziemskiej. Darmowa aplikacja (do pobrania ze strony serwisu) umożliwia oglądanie zdjęć satelitarnych i map w różnych powiększeniach
  • SciCentral – przeszukuje ponad 50 tys. stron z zakresu nauk ścisłych, medycznych i inżynierskich.
  • Windows Live Academic – umożliwia wyszukiwanie w prasie i publikacjach naukowych tytułów artykułów, nazwisk autorów, streszczeń i materiałów z konferencji. Aktualnie zindeksowane są artykuły z dziedziny informatyki, fizyki, elektrotechniki i pokrewnych dziedzin
  • Publist – przeszukuje ponad 150 tys. magazynów, dzienników i innych periodyków z całego świata poświęconych różnym dziedzinom

                                                                                                                                          POWRÓT

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-12-09


ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
e-mail: bwmf@bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie