Zdalny dostęp przez serwer proxy

 

Dostęp zdalny do baz on-line dla komputerów spoza sieci komputerowej US możliwy jest dla każdego zarejestrowanego pracownika i studenta US, posiadającego kartę biblioteczną lub międzybiblioteczną, wystawioną przez Bibliotekę Główną US.
Uwaga: zakończenie etapu rejestracji wymaga jednorazowej aktywacji internetowego dostępu do systemu bibliotecznego.

 

Kroki konfiguracji zdalnego dostępu do baz danych Biblioteki Głównej

Aby uzyskać zdalny dostęp należy:

 1. Dodać certyfikat Biblioteki Głównej.
 2. Zalogować się do swojego konta bibliotecznego OPAC.
 3. Wybrać polecenie „Aktywuj zdalny dostęp”.
 4. Wygenerować hasło.
 5. Skonfigurować serwer proxy w systemie lub przeglądarce.

Uwaga: Do skonfigurowania zdalnego dostępu – ustawiamy serwer proxy  wybierając jeden ze sposobów, zob. na stronie http://bg.szczecin.pl/zdalny-dostep-do-baz/

Hasło

Studenci i doktoranci US:

Zobowiązani są do generowania hasła dostępowego co 60 dni.

Pracownicy naukowi US:

mogą otrzymać stałe hasło ważne do końca roku akademickiego (w trakcie którego wystąpili o hasło). Po zalogowaniu się do swojego konta w OPAC i wygenerowaniu hasła, należy zgłosić chęć przekształcenia go na stałe, wysyłając e-mail na adres odsk[małpa]bg.szczecin.pl, podając: imię, nazwisko, 13. cyfrowy kod karty i miejsce zatrudnienia w ramach US. Hasło powinno być wygenerowane tak, by było aktywne w dzień roboczy w godzinach 7.00 – 15.00.

Regulamin usługi zdalnego dostępu

W ramach zdalnego dostępu

Dozwolone jest:

 • przeglądanie i przeszukiwanie baz, czasopism, artykułów, abstraktów, bibliografii
 • wykonanie wyłącznie pojedynczych kopii drukowanych lub zapisanych na nośniku elektronicznym znalezionych rekordów
 • użycie wykonanych kopii wyłącznie do celów osobistych, naukowych lub edukacyjnych

 

Zabrania się:

 • masowego tworzenia kopii elektronicznych lub papierowych, a także pobierania kompletnych zeszytów danego tytułu czasopisma
 • sprzedaży, odsprzedaży i innego komercyjnego wykorzystania źródeł będących przedmiotem licencji
 • publikacji całości lub fragmentów artykułów w oryginalnej formie lub zmienionej bez podania źródła i praw autorskich
 • udostępniania loginu lub hasła zdalnego dostępu do serwisu osobom trzecim
Skontaktuj się z nami!


(91) 444-12-09


ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
e-mail: bwmf@bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie