BG US
PICKER KONTRAST POLSKI ANGIELSKI NIEMIECKI WŁOSKI wzieu

A A A

Prace doktorskie dostępne w czytelni WZIEU

Autor Tytuł Promotor
Elżbieta Brodowska Gospodarowanie mieniem komunalnym w gminach. Prof.zw.dr hab. Adam Szewczuk
Agnieszka Budziewicz Zmiany polskiego rynku usług telekomunikacyjnych na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską. Prof.dr hab. Henryk Babis
Marek Czyż Koncepcja marketingu partnerskiego w rozwoju bankowości korporacyjnej w Polsce(na przykładzie wybranych banków). Prof.zw.dr hab. Józef Perenc
Grzegorz Dorozik Restrukturyzacja finansowa jako metoda przetrwania i rozwoju organizacji gospodarczych. Prof.dr hab. Henryk Babis
Ewa Flejterska Zachowania konsumenckie w strategiach marketingowych komercyjnych instytucji edukacyjnych. Dr hab. Grażyna Rosa
Marzena Frankowska Efektywność systemu dystrybucji produktów techniki grzewczej. Prof.nadzw.dr hab. Mariusz Jedliński
Renata K. Gajdecka Koncepcja modyfikacji działań marketingowych w stacjonarnej opiece zdrowotnej. Dr hab. Grażyna Rosa
Tomasz Głuszko Metoda wartościowania terenów przydatnych dla funkcji portowych. Prof.zw.dr inż. Krzysztof Chwesiuk
Leszek Gracz Koncepcja e-biznesu w przedsiębiorstwach hotelarskich w województwie zachodniopomorskim. Prof.zw.dr hab. Józef Perenc
Agnieszka Kiernożycka-Sobejko Współpraca na lokalnych rynkach pracy województwa zachodniopomorskiego: Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Prof.zw.dr hab. Waldemar Grzywacz
Wojciech Kordys Efektywność jakości usług w miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych. Prof. PK dr hab. W.Starowicz
Katarzyna Majchrzak Analiza zmian w zachowaniu konsumentów na rynku dóbr i usług turystycznych. Prof.AWF dr hab. S.Bosiacki
Piotr Minkowski Metody pozyskiwania kapitału przez spółki publiczne Prof.US dr hab. Bogusław Walczak
Arkadiusz Moroz Kształtowanie marki produktu jako elementu przewagi konkurencyjnej na polskim rynku farb. Prof.US dr hab. Grażyna Rosa
Sabina Ren Koncepcja rozwoju regionalnej polityki turystycznej na przykładzie województwa lubuskiego. Dr hab.prof.US Aleksander Panasiuk
Małgorzata Rochoń Efektywność restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Analiza komparatywna instrumentarium wspierającego proces restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw na przykładzie Polski i USA . Prof. zw.dr hab. Juliusz Engelhardt
Anna Rosa Wpływ kapitału zagranicznego na efektywność funkcjonowania banków w Polsce. Prof.zw.dr hab. Aurelia Bielawska
Agata Suskiewicz-Jach Wpływ strategii dywersyfikacji działalności na efektywność funkcjonowania holdingu ELEKTRIM. Prof.zw.dr hab. Józef Perenc
Romuald Ziółkowski Koncepcja rozwoju systemu informacji w regionalnej gospodarce turystycznej. Dr hab.prof US Aleksander Panasiuk
Anna Szwajlik Koncepcja obsługi małych i średnich przedsiębiorstw przez agencje reklamowe. Prof.zw.dr hab. Józef Perenc
Blanka Tundys Koncepcja systemu logistyki miejskiej Szczecina. Prof.US dr hab. Mariusz Jedliński
Maciej Roman Czaplewski E-biznes jako kierunek doskonalenia usług zabezpieczeń gospodarczych w Polsce Dr hab. Henryk Babis
Włodzimierz Siekierski Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki Polskie Linie Kolejowe S.A. Prof.zw.dr hab. Juliusz Engelhardt
Aleksandra Grobelna Doskonalenie jakości usług jako instrument przystosowania hoteli do potrzeb rynku na przykładzie aglomeracji trójmiejskiej Prof.AM dr hab. Barbara Marciszewska
Natalia Wagner Badanie zbieżności pomiędzy cyklami gospodarczymi a rynkiem frachtowym wybranych ładunków masowych. Prof.dr hab. Krzysztof Chwesiuk
Adam Pawlicz Promocja produktu turystycznego wybranych miast nadbałtyckich Prof.US dr hab. Aleksander Panasiuk
Liliana Jodkowska Ewolucja państwa opiekuńczego w Niemczech – implikacje dla polityki społeczno –gospodarczej Polski. Prof.zw.dr hab. Waldemar Grzywacz
Magdalena Kogut-Jaworska Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Prof.US dr hab. Beata Filipiak
Nicole Graf Wpływ zarządzania wiedzą na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w świetle porównań międzynarodowych. Prof .dr hab. Juliusz Engelhardt
Małgorzata Piwnicka Skuteczność oddziaływania banku centralnego na politykę banków komercyjnych na przykładzie Narodowego Banku Polskiego. Prof .US dr hab. Stanisław Flejterski
Edyta Tomaszek Racjonalizacja systemu finansowania działalności gminnych jednostek oświatowych. Prof. zw.dr hab. Adam Szewczuk
Izabela Maj System zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie usługowym (na przykładzie RUP Lublin). Prof.zw.dr hab. Józef Perenc
Jerzy Ruszała Organizacje pozarządowe we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości . Prof.US dr hab. Beata Filipiak
Sławomir Kotylak Ekonomiczne skutki audytu I kontroli w działalności państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska . Prof..UZ dr hab. Daniel Fic
Jolanta Sułek Racjonalizacja przewozów pasażerskich w aglomeracji szczecińskiej. Dr hab. prof.US Elżbieta Załoga
Bogdan Wankiewicz Wpływ zasobów finansowych na rozwój gminnej samorządności. Dr hab. prof.US Beata Filipiak
Tomasz Wierenko Skuteczność oddziaływania rozwoju teleinformatyki na formy działalności handlowej. Prof.US.dr hab. Henryk Babis
Iwona Kurkiewicz System sprzedaży usług dla segmentu klientów indywidualnych publicznego operatora telekomunikacyjnego . Prof.zw.dr hab. Roman Czaplewski
Krystyna Stańczak Oddziaływanie otoczenia na zachowania rynkowe Poczty Polskiej w segmencie przesyłek . Prof.US dr hab.Henryk Babis
Anna Odiwia Surmacz Efektywność fuzji i przejęć spółek na polskim rynku kapitałowym . Prof.zw. dr hab. Juliusz Engelhardt
Joanna Markiewicz Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wzrostu innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim . Dr hab. prof.US Piotr Niedzielski
Katarzyna Agnieszka Stieger Wpływ obciążeń fiskalnych na kondycję przedsiębiorstw bankowych w Polsce i w Niemczech dr hab.prof.US Bogusław Walczak
Anna Korzeniowska Oddziaływanie otoczenia rynkowego na strategie Telekomunikacji Polskiej Prof.zw.dr hab. Roman Czaplewski
Mirosław Januszewski Determinanty kształtowania inwestycji w infrastrukturę turystyczną w województwie dolnośląskim Prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk
Roman Maksymiak Kształtowanie systemu obsługi komunikacyjnej Gorzowa Wielkopolskiego Prof.dr hab. Elżbieta Załoga
Marek Gogołkiewicz Strategia rozwoju Poczty Polskiej w warunkach globalizacji rynku usług pocztowych . Dr hab.prof.US Aleksander Panasiuk
Anna Rogozińska Rynkowe przekształcenia polskich instytucji świata sztuki Prof.zw dr hab. Józef Perenc
Anna Nitkiewicz-Jankowska Koncepcja markowego produktu turystycznego strefy przygranicznej województwa śląskiego . dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk
Jacek Folga Sterowanie należnościami przedsiębiorstw branży piwowarskiej . Prof.zw.dr hab. Aurelia Bielawska
Mariusz Nowak Fiskalne determinanty samofinansowania inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw . Prof.dr hab. Juliusz Engelhardt
Małgorzata Cieciura Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości. Prof. US dr hab.Beata Filipiak
Agnieszka Bretyn Pozycja banków na współczesnym rynku usług finansowym Prof. dr hab.. Stanisław Flejterski
Tomasz Lipczyński Polityka wspomagania funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji Polski z Unią Europejską . dr hab. Wojciech Olejniczak prof. ZUT
Konrad Michalski Logistyczne determinanty funkcjonowania Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej. Dr hab. Mariusz Jedliński prof US
Rafał Szymański Narzędzia klasy CRM jako instrumenty kształtowania konkurencyjności i innowacyjności MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego . Dr hab. prof.US Grażyna Rosa
Izabela Maria Ostrowska Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki na podstawie wybranych produktów konsumpcyjnych. Dr hab. prof.US Grażyna Rosa
Arkadiusz Drewnowski Kierunki rozwoju polskiego transportu kolejowego po wejściu do UE Prof. dr hab. Juliusz Engelhardt
Anna Czekirda Kierunki zmian w finansowaniu działalnosci dydaktycznej szkół wyższych w Polsce. Prof. dr hab. Juliusz Engelhardt
Małgorzata Anna Saar Narzędzia oddziaływania samorządu terytorialnego na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Prof. dr hab. Adam Szewczuk