prawo_czytelnia

CZYTELNIA KSIĄŻEK I CZYTELNIA CZASOPISM

W obu Czytelniach czytelnicy mają wolny dostęp do części księgozbioru. W Czytelni Książek księgozbiór jest uporządkowany według głównych dziedzin prawa, zaś w obrębie działu, książki ułożone są kolejno według sygnatur. W Czytelni Czasopism bieżące roczniki (142 tytułów) wyłożone są na specjalnych regałach, alfabetycznie wg tytułów czasopism, natomiast roczniki archiwalne ułożone są tematycznie na ponumerowanych regałach. Korzystanie z tych zbiorów ułatwia katalog wydawnictw ciągłych oraz alfabetyczny wykaz tytułów, odsyłający do konkretnego regału. Obie czytelnie dysponują 60 miejscami pracy. Większość zbiorów wydawnictw zwartych oraz część archiwalnych roczników wydawnictw ciągłych przechowywana jest w magazynach. Książki i czasopisma z magazynu otrzymać można po uprzednim złożeniu zamówień na rewersach, których realizacja odbywa się na bieżąco.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-28-16


ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
e-mail: oin@wpiaus.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 18:45

Soboty zjazdowe

10:00 - 15:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie