prawo_czytmult

CZYTELNIA MULTIMEDIALNA

W Czytelni Multimedialnej można korzystać z zasobów elektronicznych Biblioteki oraz z Internetu. Dla studentów i pracowników US dostęp ten jest bezpłatny, natomiast od osób spoza uczelni pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem opłat manipulacyjnych pobieranych w Bibliotece Głównej US.

Czytelnia Multimedialna to klimatyzowane pomieszczenie w którym znajduje się 34 stanowiska komputerowe. Można tu samodzielnie korzystać z zasobów elektronicznych Biblioteki oraz z Internetu (tu dostęp ograniczony jest do stron o charakterze naukowym) czy standardowych narzędzi pakietu MS Office. W pomieszczeniu tym znajdują się również dwa samoobsługowe stanowiska kserograficzne.

Biblioteka posiada w swoich zasobach następujące bazy:

  1. Systemy Informacji Prawnej: LEX OMEG, LEGALIS (szczegóły)
  2. Baza Ars Lege (szczegóły)
  3. Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe dostępne ze strony BG (szczegóły)
  4. Bibliografia Prac Naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego -Baza PUBLI (szczegóły)
  5. Dysertacje Pracowników US (szczegóły)

 

Wszystkie powyższe systemy dostępne są w sieci wydziałowej. Oprócz nich można także korzystać z baz w formie płyt CD, dostępnych w Czytelni Multimedialnej, jak na przykład dodatki do Gazety Prawnej, Prawa Przedsiębiorcy, Rzeczypospolitej, Gazety Wyborczej, czy płyt dołączanych do książek (np. wzory pism).

Osoby zapisane do Wypożyczalni, mają również możliwość korzystania z Baz OnLine udostępnianych na stronie Biblioteki Głównej z własnych komputerów. W tym celu należy zainstalować oprogramowanie BRAMA US, dostępne z Konta Czytelnika.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-28-16


ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
e-mail: oin@mec.univ.szczecin.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 18:45

Soboty zjazdowe

10:00 - 15:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie