E-zasoby Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US

Lex Omega

System Informacji Prawnej LEX OMEGA zapewnia dostęp do tekstów aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, dziennikach resortowych oraz do tekstów aktów prawa miejscowego  jak i projektów ustaw. System zawiera również orzeczenia publikowane w takich zbiorach jak: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK, zbiorach z orzecznictwem podatkowym, administracyjnym i inne. Niezbędnym dodatkiem do orzeczeń są glosy-ponad 700 pełnych tekstów. Ponadto program dysponuje obszerną bibliografią prawniczą zawierającą metryki publikacji zamieszczonych w 52 czasopismach prawniczych, egzemplarzach książkowych oraz Polską Bibliografię PAN z zapisami bibliograficznymi z lat 1976-2015 przygotowanymi przez specjalistów z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Dostęp ze wszystkich komputerów Wydziału Prawa i Administracji US poprzez stronę: ip.lex.pl

 

Legalis

System Informacji Prawnej LEGALIS zawiera m. in. teksty aktów publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz Dziennikach Urzędowych poszczególnych ministerstw, skany dla wszystkich aktów prawnych z Dziennika Ustaw od roku 1918 r. i Monitora Polskiego od 1950 r. oraz Dzienników Urzędowych, orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Antymonopolowego, Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych oraz. Wszystkie akty zamieszczone w programie posiadają metryki, w tym komplet aktów opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1918 r oraz w Monitorach Polskich od 1945 r.

Dostęp ze wszystkich komputerów Wydziału Prawa i Administracji US poprzez stronę:  sip.legalis.pl

Ars Lege

Największa w Polsce baza testów egzaminacyjnych. Zawiera 65 000 pytań testowych z różnych dziedzin prawa, testy z państwowych egzaminów, akty prawne,  wzory pism, umów i kazusy. Serwis skierowany jest przede wszystkim dla osób zdających egzaminy w zawodach prawniczych i około prawniczych.

Dostęp ze wszystkich komputerów Wydziału Prawa i Administracji US poprzez stronę  www.arslege.pl

 

Ponadto Czytelnicy Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji mogą korzystać ze wszystkich baz on-line dostępnych na stronie Biblioteki Głównej US.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-28-16


ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
e-mail: oin@mec.univ.szczecin.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 18:45

Soboty zjazdowe

10:00 - 15:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie