Katalogi kartkowe

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji US posiada katalogi kartkowe:

  • Katalog alfabetyczny wydawnictw zwartych – zamknięty w 2008 roku.
  • Katalog rzeczowy (wg klasyfikacji UKD) wydawnictw zwartych – zamknięty w 2008 roku.
  • Katalog alfabetyczny wydawnictw ciągłych – zamknięty w 2008 roku.

Biblioteka Główna US posiada centralny katalog kartkowy, zamknięty z dniem 01.01.2002. Katalog ten obejmuje zbiory Biblioteki Głównej oraz wszystkich filii, zatem i Biblioteki WPiA US. Księgozbiór Biblioteki WPiA oznaczony jest w tym katalogu sygnaturami rozpoczynającymi się symbolem SA. Katalog ten został zeskanowany i dostępny jest na stronie: kartkowy.bg.szczecin.pl

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-28-16


ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
e-mail: oin@wpiaus.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 18:45

Soboty zjazdowe

10:00 - 15:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie