Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji jest biblioteką wydziałową. Ma charakter ogólnodostępny. Z jej usług mogą korzystać wszyscy, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Jest ona filią Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. Została utworzona w 1982 roku z księgozbioru Studium Administracyjnego WSN, darów różnych bibliotek uniwersyteckich oraz innych instytucji prawniczych i osób prywatnych. W jej skład wchodzą czytelnie: książek, czasopism, multimedialna oraz wypożyczalnia.

W zbiorach Biblioteki znajduje się obecnie około 35 000 woluminów z czego ponad 25 000 stanowią wydawnictwa zwarte. Zbiory te gromadzone są pod kątem potrzeb naukowo – dydaktycznych studentów i pracowników naukowych WPiA US. Zakres zbiorów obejmuje: prawo i nauki prawne, historię prawa, prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansowe, prawo administracyjne, prawo karne, kryminalistykę, prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, ekonomię.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-28-16


ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
e-mail: oin@wpiaus.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 18:45

Soboty zjazdowe

10:00 - 15:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie