Szkolenie Biblioteczne

Corocznie z dniem 1 października udostępniamy Szkolenie Biblioteczne w formie elektronicznej.

Każdy student I roku ma obowiązek, w ramach Szkolenia Bibliotecznego, zapoznania się z materiałami szkoleniowymi, które opisują zasady funkcjonowania Biblioteki, korzystania z jej zasobów i wyszukiwania informacji.

Szkolenie kończy się testem, na podstawie którego student otrzymuje wpis do indeksu. Test składa się z 20 pytań. Aby uzyskać wpis, należy poprawnie odpowiedzieć na 60% z nich. Test należy rozwiązać nie później niż do końca semestru zimowego. Do testu można przystępować wielokrotnie, jednak nie częściej niż raz na 48 godzin.

Wpisy do indeksów będą dokonywane w Dziekanacie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Test oraz materiały szkoleniowe dostępne są stronie: http://szkolenia.bg.szczecin.pl

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-28-16


ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
e-mail: oin@wpiaus.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 18:45

Soboty zjazdowe

10:00 - 15:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie