Biblioteka Główna - Skład osobowy

Uniwersytet Szczeciński

Sekretariat: mgr Katarzyna Sadecka, kustosz, tel. (91) 444-23-61, sekret[at]bg.szczecin.pl
Dyrektor:
mgr inż. Mirosława Różycka, st. kustosz dypl., tel. (91) 444-24-02
Zastępca Dyrektora: mgr Urszula Ganakowska, st. kustosz dypl., tel. (91) 444-23-60, u.ganakowska[at]bg.szczecin.pl
Oddział Udostępniania Zbiorów:
Kierownik: mgr Urszula Ganakowska, st. kustosz dypl.,tel. (91) 444-23-60, udostepnianie[at]bg.szczecin.pl
Czytelnia: tel. (91) 444-24-38, (91) 444-24-27, info[at]bg.szczecin.pl
mgr Wiesława Trzaskawka, kustosz
mgr Andrzej Bochniarz, kustosz, tel. (91) 444-24-10, a.bochniarz[at]bg.szczecin.pl
lic.Ewa Erbel, starszy bibliotekarz
mgr inż. Magdalena Radoń, starszy bibliotekarz – urlop
mgr Marta Sztark-Żurek, starszy bibliotekarz, m.zurek[at]bg.szczecin.pl
Ewa Buko, bibliotekarz

Wypożyczalnia, tel. (91) 444-24-05
mgr Grażyna Rygielska, kustosz, g.rygielska[at]bg.szczecin.pl
mgr Brygida Bożko, kustosz
mgr Edyta Teska, kustosz
Elżbieta Masłocha, starszy magazynier
Danuta Lewaszkiewicz, starszy magazynier
Tomasz Kusiak, magazynier
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
mgr Dorota Gill-Tarnowska, kustosz, tel. (91) 444-24-58, d.gilltarnowska[at]bg.szczecin.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Katarzyna Sadecka, kustosz, tel. (91) 444-23-61, wmb[at]bg.szczecin.pl (sekretariat BG)
Biblioteczne Centrum Informatyczne
Kierownik: mgr Małgorzata Hubaj – Bochniarz, kustosz, tel. (91) 444-24-17, m.hubajbochniarz[at]bg.szczecin.pl
Sekcja Bibliografii Naukowej: tel. (91) 444-24-08, bibliografia[at]bg.szczecin.pl
mgr inż. Elżbieta Piasecka, kustosz, e.piasecka[at]bg.szczecin.pl
mgr Elżbieta Tomczyńska, kustosz, e.tomczynska[at]bg.szczecin.pl
mgr Joanna Szymaszek, starszy bibliotekarz – urlop
dr Grażyna Zygmunt, kustosz, tel. (91) 444-24-56, g.zygmunt[at]bg.szczecin.pl
mgr Daniel Ziarkowski, kustosz, tel. (91) 444-24-59, d.ziarkowski[at]bg.szczecin.pl
Sekcja Bibliometrii: tel. (91) 444-23-52, bibliometria[at]bg.szczecin.pl
mgr Magdalena Kosmalska, kustosz
mgr Monika Musiatowicz, kustosz
mgr Małgorzata Szymańska, kustosz, m.szymanska[at]bg.szczecin.pl
Informatycy: tel. (91) 444-24-17
mgr inż. Jarosław Poziemski, starszy specjalista informatyk, j.poziemski[at]bg.szczecin.pl
mgr inż. Wojciech Zatorski, starszy specjalista informatyk, w.zatorski[at]bg.szczecin.pl
inż. Antoni Gerc, specjalista informatyk, a.gerc[at]bg.szczecin.pl
inż. Ireneusz Dysko, starszy specjalista informatyk, i.dysko[at]bg.szczecin.pl, tel. (91) 444-24-43
mgr inż. Kamil Sawicki, informatyk, k.sawicki[at]bg.szczecin.pl, tel. (91) 444-24-43
Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów:
Kierownik: mgr Bogumiła Kozłowska, kustosz, tel. (91) 444-24-03, b.kozlowska[at]bg.szczecin.pl
Zakup Wydawnictw Zwartych:
mgr Danuta Lissy, kustosz, tel.(91) 444-24-12
mgr Katarzyna Łubian-Rudnicka, starszy bibliotekarz, tel. (91) 444-24-18
Dary: tel.(91) 444-24-12
Anna Swatler, bibliotekarz
Wydawnictwa Ciągłe:
mgr Jolanta Gąsiewicz, kustosz, j.gasiewicz[at]bg.szczecin.pl, tel. (91) 444-24-18
mgr inż. Elżbieta Popiołek, kustosz, e.popiolek[at]bg.szczecin.pl, tel. (91) 444-24-19
Opracowanie zbiorów
mgr Małgorzata Ceglarek, kustosz, tel. (91) 44-24 09, m.ceglarek[at]bg.szczecin.pl
mgr Joanna Chojnacka, kustosz, tel. (91) 444-23-99, j.chojnacka[at]bg.szczecin.pl
mgr Robert Janecki, kustosz, tel. (91) 444-24-11, r.janecki[at]bg.szczecin.pl
mgr Agnieszka Pietrzykowska, kustosz – urlop
mgr Joanna Ścibior, kustosz, tel. (91) 444-24-20, j.scibior[at]bg.szczecin.pl
mgr Katarzyna Pilitowska, kustosz, tel. (91) 444-24-20, k.pilitowska[at]bg.szczecin.pl
mgr Monika Sieradzka, bibliotekarz, tel. (91) 444-24-12, m.sieradzka[at]bg.szczecin.pl
mgr Aleksandra Gruchała, bibliotekarz – urlop
Edyta Sznajder-Kusiak, bibliotekarz, tel. (91) 444-23-99, e.sznajder-kusiak[at]bg.szczecin.pl
mgr Magdalena Czyszkiewicz, bibliotekarz, tel. (91) 444-24-11, m.czyszkiewicz [at]bg.szczecin.pl
Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444-23-61

fax.: (91) 444-23-62
ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: info[at]bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie