Biblioteka Główna - Szkolenia

Uniwersytet Szczeciński

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie biblioteczne w formie elektronicznej, przygotowane z myślą o studentach różnych kierunków studiów w celu zapoznania z zasadami funkcjonowania i korzystania z Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych. Treści szkolenia dostępne są również dla ogółu użytkowników, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o usługach bibliotecznych.

W przypadku studentów I roku, prawidłowe rozwiązanie testu jest podstawą wpisu do indeksu. Na zaliczenie testu student ma 1 semestr.

Szkolenie biblioteczne dostępne jest dla studentów:

  1. Wydziału Humanistycznego
  2. Wydziału Matematyczno-Fizycznego
  3. Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  4. Wydziału Prawa i Administracji
  5. Wydziału Teologicznego
  6. Wydziału Filologicznego
  7. Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

 

Ważne:
Biblioteka Główna jest biblioteką wydziałową dla Wydziału Biologii i Wydziału Nauk o Ziemi.
Studenci w/w wydziałów zobowiązani są do zaliczenia testu Biblioteki Głównej.

Adres szkolenia: http://szkolenia.bg.szczecin.pl

 

Dla studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, pracownicy Biblioteki WZIEU przygotowali osobne szkolenie, zakończone testem, dostępne na platformie moodle pod adresem:

http://host9.wzieu.net/moodle/

 

 

Szkolenie z dostępu do baz danych

Szkolenie, którego odbiorcą jest kadra dydaktyczna oraz studenci wszystkich kierunków studiów, przeprowadza się na życzenie pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Podczas szkolenia, demonstrowana jest konfiguracja zdalnego dostępu do baz udostępnianych online przez Bibliotekę Główną US.

 

Szkolenie biblioteczne indywidualne

W Wypożyczalni Biblioteki Głównej US, pok.101 (w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US) prowadzone są szkolenia z zakresu korzystania z katalogów tradycyjnych i elektronicznych Biblioteki Głównej US, mające na celu wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji oraz niezbędnej literatury.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
fax.: (91) 444-23-62
ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: info[at]bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie