• Czytelnia Wirtualna KUL – umożliwia dostęp do publikacji zgromadzonych w zbiorach Biblioteki KUL oraz artykułów naukowych i dydaktycznych pracowników KUL. Gromadzi również starodruki, rękopisy, grafikę i dokumenty kartograficzne.

 

  • Bibliologiczna Biblioteka CyfrowaBiblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zamieszcza publikacje z zakresu bibliologii i informacji naukowej.

  • Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu – pierwsza z kościelnych bibliotek, należących do Federacji FIDES, która dzięki dofinansowaniu MKiDN posiada własną pracownię digitalizacyjną. Pierwsze umieszczone w niej pozycje to „Dialog o Zbigniewie Oleśnickim” Jana Długosza, „Sandomierzanin” z 1914 r., „Siewca Prawdy” z 1938 r. Najobszerniejsza z dostępnych w Bibliotece kolekcji gromadzi materiały regionalne.

 

 

  • Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych – Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII wieku zawiera możliwie wszystkie zachowane i opisane w literaturze tego typu druki. Zostały one zebrane głównie na podstawie pracy Konrada Zawadzkiego „Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące od XVI-XVIII wieku” zawierającej opisy prawie 2 tys. jednostek bibliograficznych. Skany prezentowane w CBDU zostały wykonane z mikrofilmów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, co było możliwe dzięki uprzejmości Dyrekcji tej biblioteki. Skanowanie wykonano w Zakładzie Reprografii i Digitalizacji BN.

 

 

  • Open Library – projekt non-profit, mający na celu zgromadzenie w jednej bibliotece cyfrowej wszystkich wydanych książek.

 

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-14-62


ul. Papieża Pawła VI nr 2, 71-459 Szczecin
e-mail: teologia@bg.szczecin.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

Poniedziałek 10:00 – 15:00 Wtorek 10:00 – 15:00 Środa 11:00 – 17:30 Czwartek 10:00 – 15:00 Piątek 11:00 – 15:00

Sobota

Wykaz sobót znajduje sie w "Aktualnościach"

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie