BG US
PICKER KONTRAST POLSKI ANGIELSKI NIEMIECKI WŁOSKI wneiz

A A A

Zdalny dostęp do baz on-line

Dostęp zdalny do baz on-line dla komputerów spoza sieci komputerowej US możliwy jest dla każdego zarejestrowanego pracownika i studenta US, posiadającego kartę biblioteczną lub międzybiblioteczną, wystawioną przez BG US (zarówno korzystającego z systemu operacyjnego MS Windows jak i Linux).

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany, możesz tego dokonać pod tym adresem.
Należy także aktywować dostęp internetowy do systemu bibliotecznego poprzez tę stronę.

Aby uzyskać dostęp zdalny należy:

  • Zalogować się do systemu (zaloguj)
  • Kliknąć na przycisk "Aktywuj Bramę"
  • Zapoznać się z regulaminem.
  • Uważnie przeczytać "Instrukcja instalacji bramy"
  • Aktywować 24godzinne hasło klikając na przycisk "Generuj hasło"
*UWAGA, po upływie 24 godzin od chwili wygenerowania hasła, straci ono swoją ważność (należy wtedy powtórzyć proces aktywacji hasła).

Pracownicy naukowi US

Pracownicy naukowi US mogą otrzymać stałe hasło ważne do końca roku akademickiego (w trakcie którego wystąpili o hasło). Po zalogowaniu się do swojego konta w OPAC i wygenerowaniu 24godzinnego hasła należy zgłosić chęć przekształcenia go na stałe hasło, wysyłając mail na adres , podając: imię, nazwisko, 13.cyfrowy kod karty i miejsce zatrudnienia w ramach US. Hasło należy wygenerować w takim terminie, aby było aktywne w dzień roboczy, w godzinach 7-15.

Studenci i doktoranci US

- na dotychczasowych zasadach (hasło 24-godzinne)

Jeśli zamierzasz często korzystać ze zdalnego dostępu, aby uniknąć kłopotliwej zmiany konfuguracji przeglądarki za każdym razem, można:

  • przeznaczyć jedną z przeglądarek (np. Firefox) tylko do przeglądania baz,
  • zainstalować rozszerzenie umożliwiające zmianę proxy "jednym kliknięciem" (dla Firefox będzie to np. Elite Proxy Switcher, FoxyProxy, itd.).