Biblioteka Główna - Bazy własne

Uniwersytet Szczeciński

  • Baza PUBLI – bibliografia prac naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego zawiera informacje bibliograficzne o opublikowanym piśmiennictwie naukowym pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego od 1985 r. Stanowi ona dorobek piśmienniczy pracowników naukowo-dydaktycznych, pozostałych pracowników, doktorantów oraz pracowników emerytowanych naszej uczelni. Notowane są też dane o dorobku naukowym obecnych pracowników, powstałym poza zatrudnieniem ich w US. W bazie rejestrowane są wydawnictwa zwarte (monografie i prace zbiorowe, podręczniki i skrypty), czasopisma (których redaktorami są nasi pracownicy), artykuły w czasopismach, rozdziały w pracach zbiorowych, publikowane referaty (lub ich abstrakty) wygłaszane na konferencjach lub zjazdach, sprawozdania zjazdowe, recenzje i polemiki, niezależnie od ich formy wydawniczej (nośnika papierowego lub elektronicznego), jak również dokumenty kartograficzne.

 

  • EKON – bibliograficzna baza o tematyce ekonomicznej, tworzona przez OIN BE od 1999 r.  w oparciu o wydawnictwa ciągłe (czasopisma i zeszyty naukowe wyższych uczelni dostępne w Czytelni Czasopism BE). Zawiera ponad 160 tys. rekordów.  Dostępna lokalnie na komputerach OIN BE oraz Czytelni BE.

 

  • Baza ekonomiczna   – baza o tematyce ekonomicznej, prowadzona od czerwca 1999 r.,  powstała w oparciu o Bazę Ekonomiczną  tworzoną w BE , która w tym czasie posiadała 8 340 rekordów. Baza kontynuowana jest przez Bibliotekę Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US na podstawie prenumerowanych czasopism. Obecnie baza zawiera 17 343 artykułów ze 114 czasopism z dziedziny ekonomii, bankowości, finansów, marketingu, zarządzania, przedsiębiorczości, samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, transportu, usług itp.

 

 

  • Baza UNION – bibliografia dawnego Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej. Zbiory Centrum znajdują się w komputerowej bazie UNION, którą można przeszukiwać za pomocą haseł tematycznych, autorskich, słów z tytułu, sygnatur itp. Poza książkami baza uwzględnia także w szerokim zakresie artykuły z czasopism dotyczące problematyki integracji europejskiej. Ułatwia to znacznie użytkownikom dotarcie do literatury przedmiotu, który ich interesuje.

 

  • BazFIL – baza bibliograficzna zawartości wyselekcjonowanych czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Międzywydziałową. Rejestruje zawartość czasopism z zakresu filologii polskiej, kulturoznawstwa i dziennikarstwa.

 

  • BazSPORT – baza bibliograficzna zawartości czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Międzywydziałową. Rejestruje zawartość czasopism z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz nauk pokrewnych od 1990 r. Zakres tematyczny: kultura fizyczna , sport, teoria sportu, fizjologia sportu, medycyna sportu, antropologia, anatomia, sprawność fizyczna, trening, rehabilitacja, psychologia sportu, biomechanika, nauczanie, rekreacja, turystyka, wychowanie zdrowotne, zdrowie publiczne.

 

  • Baza Matematyka i Fizyka – baza oparta jest na zbiorach czasopism polskich Biblioteki Wydz. Mat.-Fiz. i rejestruje artykuły nt: życie i działalność naukowa matematyków, fizyków, chemików (biografie), nagrody Nobla z fizyki i chemii (Nobliści i ich odkrycia naukowe), kosmologia i wszechświat (ogólnie od 2000 r.), olimpiady, konkursy, nowa matura (matematyka i fizyka od 2001 r.).

 

  • Baza Historia US – baza tworzona przez Bibliotekę Główną US od 2015 r. Zawiera lokalne i ogólnokrajowe artykuły prasowe od momentu powstania uczelni, tj. od 1985 r. dotyczące Uniwersytetu Szczecińskiego.
Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05

ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności