Biblioteka Główna - Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

Uniwersytet Szczeciński

open-acc-elsevierPilotażowy program publikowania otwartego Elsevier dla pracowników i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od września 2019 r. w ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021, dla polskich autorów korespondencyjnych, działa pilotażowy program publikowania otwartego w 1777 czasopismach hybrydowych (wspierających otwarty dostęp) i gold open access. Program podzielono na dwie części: A i B.

Program A – obejmuje całościowe sfinansowanie z krajowej opłaty licencyjnej 500 artykułów otwartych, zgłoszonych w ramach projektu w 2019 r. W kolejnych dwóch latach 2020–2021 będzie to odpowiednio 1000 i 1500 artykułów. W przypadku programu A obowiązuje zasada: „kto pierwszy, ten lepszy”. Aktualizacja na dzień 29.11.2019 r.: w ramach programu publikowania otwartego Elsevier https://wbn.icm.edu.pl/licencje#elsevier_oa w programie A – do 28.11.2019 r. zgłoszono ok. 160 artykułów.

Zgłosić się do programu można po zaakceptowaniu artykułu do publikacji w czasopiśmie Elsevier, poprzez wypełnienie formularza internetowego „Author journey”, do którego link otrzymuje się mailem od wydawcy. Opcja pełnego finansowania artykułu z licencji krajowej (program A) pojawi się w formularzu, jeśli w tym momencie pula artykułów w programie A na dany rok nie będzie jeszcze wyczerpana. Sposób wypełnienia formularza „Author journey” przedstawiony jest w prezentacji dla programu A. Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla instytucji uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP US lub z IP innych instytucji akademickich zarejestrowanych w Wirtualnej Bibliotece Nauki. Prezentację można także uzyskać pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl.

Program B – zostanie wdrożony po wyczerpaniu limitu artykułów z programu A, tj. od stycznia do końca 2020 r. Umożliwia publikację dowolnej liczby artykułów dodatkowych za opłatą ponoszoną przez instytucję (Uniwersytet Szczeciński posiada uprawnienia do obu programów), w której afiliowany jest autor, ze zniżką malejącą w kolejnych latach licencyjnych w wysokości 30% w 2019 r., 20% w 2020 r. i 10% w 2021 r.

Wykaz czasopism naukowych Elsevier znajdujących się na liście ministerialnej : lista

Niezbędne informacje i wytyczne dla autorów na stronie Elsevier:

https://www.elsevier.com/pl-pl/authors .

Uwaga: warunkiem koniecznym do przesłania artykułów jest rejestracja konta w Elsevier (lub zalogowanie w przypadku posiadaczy kont): https://checkout.elsevier.com/auth .

Więcej informacji związanych z programami A i B na stronie ICM – Wirtualnej Biblioteki Nauki pod adresem: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa .

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl.

Osobami do kontaktu w Bibliotece są p. Marta Sztark-Żurek: marta.sztark-zurek@usz.edu.pl (tel. 91 444-24- 57) i p. Elżbieta Popiołek: elzbieta.popiolek@usz.edu.pl (tel. 91 444-24-19).

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
fax.: (91) 444-23-62
ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: info[at]bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie