Regulamin usługi „Zamów skan”

1. Z Usługi „zamów skan” skorzystać mogą pracownicy, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci oraz studenci US posiadający ważne konto biblioteczne nieobciążone zaległościami. 2. Skanujemy pojedyncze rozdziały z monografii, artykuły z czasopism oraz fragmenty książek, które w zależności od objętości publikacji umożliwiają zapoznanie się z określonym zagadnieniem stanowiącym przedmiot publikacji, ale nie wyczerpują całej jej treści. 3. … Czytaj dalej Regulamin usługi „Zamów skan”