Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dostępne jest w wersji elektronicznej (w języku polskim oraz angielskim) na e-learningowej platformie Uniwersytetu Szczecińskiego Moodle: https://e-studia.usz.edu.pl/

➡ Zakładka: Onboarding dla studentów

✅ Zaliczenie szkolenia student otrzymuje na podstawie pozytywnie rozwiązanego testu – do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi.

Wpis do systemu e-Prodziekan nastąpi w terminie zimowej sesji egzaminacyjnej.

📌 Studenci, którzy z sukcesem zaliczyli na Uniwersytecie Szczecińskim elektroniczny test szkolenia bibliotecznego w roku akademickim 2021/22, są zwolnieni
z ponownego wykonania testu – zaliczenie zostanie wpisane na podstawie wyniku zapisanego w elektronicznym systemie bibliotecznym.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-26-41


al. Piastów 40b, budynek 3, 71-065 Szczecin
e-mail: biblioteka.miedzywydzialowa[at]usz.edu.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 19:00

SOBOTA

9:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności