open-acc-elsevier

Od września 2019 r. w ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 dla polskich autorów korespondencyjnych, działa pilotażowy program publikowania otwartego w 1777 czasopismach hybrydowych (wspierających otwarty dostęp) i gold open access. Program podzielono na dwie części: A i B.

Program A – obejmuje całościowe sfinansowanie z krajowej opłaty licencyjnej 500 artykułów otwartych, zgłoszonych w ramach projektu w 2019 r. W kolejnych dwóch latach 2020–2021 będzie to odpowiednio 1000 i 1500 artykułów. W przypadku programu A obowiązuje zasada: „kto pierwszy, ten lepszy”.

Program B – zostanie wdrożony po wyczerpaniu limitu artykułów z programu A, tj. od stycznia do końca 2020 r. Umożliwia publikację dowolnej liczby artykułów dodatkowych za opłatą ponoszoną przez instytucję (Uniwersytet Szczeciński posiada uprawnienia do obu programów), w której afiliowany jest autor, ze zniżką malejącą w kolejnych latach licencyjnych w wysokości 30% w 2019 r., 20% w 2020 r. i 10% w 2021 r.

Więcej informacji na stronie ICM – Wirtualnej Biblioteki Nauki pod adresem: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres Support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn-admins@icm.edu.pl.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-30-19


al. Piastów 40b, budynek 3, 71-065 Szczecin
e-mail: bm[at]bg.szczecin.pl

Poniedziałek - piątek

8:30 - 18:00

Sobota zjazdowa

9:30 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie