Od 10.11.2020 r. biblioteka oferuje usługę „zamów skan”. Mogą z niej skorzystać pracownicy, studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranci US, którzy posiadają ważne, nieobciążone zaległościami konto biblioteczne. Zamówienie na skan fragmentu publikacji należy wysłać na adres: biblioteka.miedzywydzialowa[at]usz.edu.pl.

Regulamin usługi w pełnym brzmieniu znajduje się na stronie Biblioteki Głównej US.

WYCIĄG Z REGULAMINU:

1. Z usługi „zamów skan” skorzystać mogą pracownicy, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci oraz studenci US posiadający ważne konto biblioteczne nieobciążone zaległościami.

2. Skanujemy pojedyncze rozdziały z monografii, artykuły z czasopism oraz fragmenty książek, które w zależności od objętości publikacji umożliwiają zapoznanie się z określonym zagadnieniem stanowiącym przedmiot publikacji, ale nie wyczerpują całej jej treści.

3. W ramach usługi nie skanujemy zbiorów specjalnych, w złym stanie zachowania i mających format większy niż A3.

4. Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu i w miarę możliwości technicznych danej biblioteki.

5. Zamówienie na skany fragmentów publikacji z księgozbioru Biblioteki Międzywydziałowej należy wysyłać na adres:

Biblioteka Międzywydziałowa – biblioteka.miedzywydzialowa[at]usz.edu.pl, tel. 91 444 26 41 lub 91 444 30 19.

6. W zamówieniu należy podać dane niezbędne do zidentyfikowania czytelnika i odnalezienia artykułu, bądź fragmentu książki.

7. Bibliotekarze potwierdzają otrzymanie zamówienia oraz przekazują informację na adres czytelnika.

8. Szczegółowe informacje dotyczące usługi można uzyskać telefonicznie lub mailowo, kontaktując się z Biblioteką Główną lub bibliotekami sieci.

9. Biblioteka Główna i biblioteki sieci nie udzielają zezwoleń na publikację oraz nie odpowiadają za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze swoich zbiorów, a podlegającym ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

10. Z zeskanowanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego oraz dydaktycznego.

11. Biblioteka Główna oraz biblioteki sieci nie biorą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa autorskiego dokonanego przez osobę składającą zamówienie.

12. Złożenie zamówienie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu usługi.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-26-41


al. Piastów 40b, budynek 3, 71-065 Szczecin
e-mail: biblioteka.miedzywydzialowa[at]usz.edu.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 19:00

SOBOTA

9:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności