Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku w roku akademickim 2021/2022 

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie: http://szkolenia.bg.szczecin.pl/

Warunkiem zaliczenia szkolenia bibliotecznego jest osiągnięcie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście elektronicznym,
który jest dostępny w zakładce „Test i login studenta”.

Termin zaliczenia* testu – do 3.02.2022 r.

Po tym terminie zarówno szkolenie biblioteczne, jak i test zaliczeniowy, zostaną zablokowane.

Zaliczenie zostanie wpisane w systemie e-proDziekan w terminie zimowej sesji egzaminacyjnej, tj. w dniach: 4 – 17.02.2022 r.

*Studenci, którzy z sukcesem zaliczyli na Uniwersytecie Szczecińskim elektroniczny test szkolenia bibliotecznego we wcześniejszych latach (po 2016 r.),
są zwolnieni z ponownego wykonania testu – zaliczenie zostanie wpisane na podstawie wyniku  zapisanego w elektronicznym systemie bibliotecznym.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-26-41


al. Piastów 40b, budynek 3, 71-065 Szczecin
e-mail: bm[at]bg.szczecin.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 19:00

SOBOTY

9:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności