Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia
oraz studentów niżej wymienionych kierunków Wydziału Humanistycznego:

 

– bałtyckie studia kulturowe,
– dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
– dziennikarstwo i zarządzanie mediami,
– filologia angielska,
– filologia germańska,
– filologia hiszpańska,
– filologia norweska,
– filologia polska,
– filologia romańska,
– filologia rosyjska,
– global communication,
– italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem,
– lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie,
– przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym,
– studia pisarskie.

 

Warunkiem zaliczenia szkolenia bibliotecznego jest osiągnięcie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi w teście elektronicznym,
który jest dostępny w zakładce „Test i login studenta”. W formularzu rejestracyjnym należy wybrać „Biblioteka Międzywydziałowa”.

Potwierdzeniem zaliczenia testu jest wpis do indeksu, który można uzyskać w Informatorium Biblioteki Międzywydziałowej (I piętro).

UWAGA! Do zaliczenia szkolenia bibliotecznego konieczne jest zapoznanie się ze wszystkimi częściami prezentacji.

Szkolenie biblioteczne dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie:  http://szkolenia.bg.szczecin.pl/

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-30-19


al. Piastów 40b, budynek 3, 71-065 Szczecin
e-mail: bm[at]bg.szczecin.pl

Poniedziałek - piątek

8:30 - 18:00

Sobota zjazdowa

9:30 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie