prawo_czytmult

CZYTELNIA MULTIMEDIALNA

Czytelnia Multimedialna to klimatyzowane pomieszczenie w którym znajduje się 33 stanowiska komputerowe. Można tu samodzielnie korzystać z zasobów elektronicznych Biblioteki oraz z Internetu (tu dostęp ograniczony jest do stron o charakterze naukowym) czy standardowych narzędzi pakietu MS Office.  Studenci Wydziału Prawa i Administracji US dotknięci niepełnosprawnością, mogą bezpłatnie wykonać kserokopie materiałów bibliotecznych w ilości do 400 stron na semestr.

Biblioteka posiada w swoich zasobach następujące bazy:

  1. Systemy Informacji Prawnej: LEX OMEG, LEGALIS (szczegóły)
  2. Dziennik Gazeta Prawna – wydanie elektroniczne (szczegóły)
  3. Legal Source (szczegóły)
  4. Baza Ars Lege (szczegóły)
  5. Academica (szczegóły)
  6. Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe dostępne ze strony BG, m.in. bazy: Scopus, Web of Science, ibuk czytelnia on-line (szczegóły)
  7. Bibliografia Prac Naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego -Baza PUBLI (szczegóły)
  8. Dysertacje Pracowników US (szczegóły)

W Czytelni Multimedialnej można także korzystać z baz w formie płyt CD, jak na przykład dodatki do Gazety Prawnej, Prawa Przedsiębiorcy, Rzeczypospolitej, Gazety Wyborczej, czy płyt dołączanych do książek (np. wzory pism).

Osoby posiadające aktywne konto biblioteczne, mają również możliwość korzystania z baz on-line udostępnianych na stronie Biblioteki Głównej zdalnie z własnych komputerów. (szczegóły)

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-28-16


ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
e-mail: biblioteka.narutowicza@usz.edu.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 19:00

Sobota

9:00-14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności