Biblioteka Główna - Regulamin korzystania z czytelni bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński

Regulamin korzystania z czytelni bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego

1. Czytelnie Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego mają charakter ogólnodostępny.

2. W czytelniach można korzystać z książek, czasopism i bieżącej prasy, zasobów cyfrowych oraz materiałów udostępnianych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Użytkowników czytelni obowiązuje:
a) pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, plecaków, teczek, toreb oraz pokrowców na laptopy,
b) zgłoszenie bibliotekarzowi wnoszonych materiałów własnych,
c) zachowanie ciszy,
d) zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych,
e) zakaz spożywania napojów i posiłków.

3. Materiały biblioteczne znajdujące się w czytelniach udostępniane są na zasadzie wolnego dostępu. Zbiory magazynowe udostępniane są na rewers. Realizacja zamówienia uzależniona jest od możliwości organizacyjnych czytelni.

4. Z materiałów bibliotecznych czytelni korzysta się na miejscu.
Do wypożyczania na zewnątrz mają prawo wyłącznie studenci i pracownicy US, o ile pozwala na to status książki.

4.1. Wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych rejestrowane są w systemie elektronicznym biblioteki, a czas ich zwrotu podawany jest każdorazowo czytelnikowi, zgodnie z ustaleniami w danej bibliotece. Warunkiem wypożyczeń jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego.

4.2. Nie wypożycza się na zewnątrz:
a) encyklopedii, słowników oraz książek gromadzonych w pojedynczych egzemplarzach,
b) wydawnictw ciągłych, w tym czasopism,
c) książek wymagających oprawy lub konserwacji.

4.3. Ostateczną decyzję o wypożyczeniu książki podejmuje dyżurujący bibliotekarz.

5. W czytelniach użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do kopiowania materiałów bibliotecznych na własne potrzeby. Czynność ta nie może zakłócać pracy innym użytkownikom.
Zabrania się kopiowania materiałów bibliotecznych na własne nośniki pamięci.

6. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie udostępnionych im materiałów oraz wyposażenia biblioteki.

Szczecin, dn. 29 października 2017 r.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05

ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: info[at]bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności