Biblioteka Główna - Regulamin Czytelni Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński

Regulamin Czytelni Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego

§ 1

Czytelnie Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego mają charakter ogólnodostępny.

§ 2

W czytelniach można korzystać z książek, czasopism i bieżącej prasy, zasobów cyfrowych oraz materiałów udostępnianych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 3

Użytkowników czytelni obowiązuje:
a) pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, plecaków, teczek, toreb oraz pokrowców na laptopy,
b) zgłoszenie bibliotekarzowi wnoszonych materiałów własnych,
c) zachowanie ciszy,
d) zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych,
e) zakaz spożywania napojów i posiłków (dopuszcza się napoje w zamykanych pojemnikach).

§ 4

Materiały biblioteczne znajdujące się w czytelniach udostępniane są na zasadzie wolnego dostępu. Zbiory magazynowe udostępniane są na rewers lub poprzez zamówienia on-line. Realizacja zamówienia uzależniona jest od możliwości organizacyjnych czytelni.

§ 5

1.Korzystanie ze zbiorów uczelnianych odbywa się wyłącznie na miejscu.
2. Pracownicy, doktoranci, studenci i uczestnicy studiów podyplomowych US mogą wypożyczać książki na noc lub na weekend

§ 6

1. Wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych, o których mowa w par. 5 ust. 2 rejestrowane są w systemie elektronicznym biblioteki, a czas ich zwrotu podawany jest każdorazowo czytelnikowi, zgodnie z ustaleniami w danej bibliotece. Warunkiem wypożyczeń jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego.

2. Nie wypożycza się na zewnątrz:
a) materiałów bibliotecznych ze statusem „Tylko na miejscu”,
b) wydawnictw ciągłych, w tym czasopism,
c) książek wymagających oprawy lub konserwacji.

3. Ostateczną decyzję o wypożyczeniu książki podejmuje dyżurujący bibliotekarz.

§ 7

W czytelniach użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do kopiowania materiałów bibliotecznych na własne potrzeby. Czynność ta nie może zakłócać pracy innym użytkownikom.

§ 8

Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie udostępnionych im materiałów oraz wyposażenia biblioteki.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.

Szczecin, dn. 07.01.2020 r.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05

ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: info[at]bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności