Biblioteka Główna - Regulamin opłat pobieranych w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński

Regulamin opłat
pobieranych w systemie biblioteczno-informacyjnym
Uniwersytetu Szczecińskiego

§ 1

Udostępnianie zbiorów:

1. Opłata za wypożyczanie zbiorów dla osób spoza Uniwersytetu Szczecińskiego wynosi:
a) 50 zł – 6 miesięcy;
b) 75 zł – 12 miesięcy.

2. Wysokość opłat za nieterminowy zwrot jednej wypożyczonej pozycji wynosi:
a) dla wypożyczeń długoterminowych – 0,20 zł za każdy roboczy dzień zwłoki,
b) dla wypożyczeń krótkoterminowych – 2 zł za każdy roboczy dzień zwłoki,
c) dla wypożyczeń nocnych i weekendowych – 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę po terminie zwrotu.

§ 2

Za zamówienia materiałów bibliotecznych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych pobierane są opłaty według rachunków wystawianych przez jednostki udostępniające materiały biblioteczne.

§ 3

Usługi w zakresie komputerowego wyszukiwania i wydruku informacji:

1. 1 strona wydruku formatu A-4 – 0,50 zł.
2. Opłaty za usługi informacyjne świadczone dla użytkowników spoza Uniwersytetu Szczecińskiego – godzina dostępu do baz danych – 5 zł.

Opłaty obowiązują od 01 grudnia 2017 r.

Szczecin, dn. 08 listopada 2017 r.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05

ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: info[at]bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności