Biblioteka Główna - Szkolenia

Uniwersytet Szczeciński

1-10-2019-szkolenie-biblioteczne-online-1Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne w formie elektronicznej, przygotowane przez Bibliotekę Główną z myślą o studentach I roku studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, jest dostępne pod adresem: https://szkolenia.bg.szczecin.pl/

LIBRARY TRAINING FOR STUDENTS OF THE 1st YEAR

A mandatory and electronic library training, prepared by the Main Library for students of the 1st year of Faculty of Exact and Natural Sciences, is available at this address:  https://szkolenia.bg.szczecin.pl/

At this address can also be found trainings for students of other US faculties.

Szkolenie z dostępu do baz danych

Szkolenie, którego odbiorcą jest kadra dydaktyczna oraz studenci wszystkich kierunków studiów, przeprowadza się na życzenie pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Podczas szkolenia, demonstrowana jest konfiguracja zdalnego dostępu do baz udostępnianych online przez Bibliotekę Główną US.

TRAINING ON THE ACCESS TO DATABASES

Trainnig, addressed to academic staff and students of all fields of studies, is conducted on request of US research employees, after a prior appointment. During the training is presented a configuration of a remote access to databases shared online by the US Main Library.

Szkolenie biblioteczne indywidualne

W Wypożyczalni Biblioteki Głównej US, pok. 101 (w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US) prowadzone są szkolenia z zakresu korzystania z katalogów tradycyjnych i elektronicznych Biblioteki Głównej US, mające na celu wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji oraz niezbędnej literatury.

INDIVIDUAL LIBRARY TRAINING

In the US Main Library Circulation Room, room 101 (in the building of the US Natural Sciences Education and Research Centre) are conducted trainings in the field of use of traditional and electronic catalogues of the US Main Library. Their aim is to develop a skill of independent information and essential literature searching.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05

ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: info[at]bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności