Czytelnia Biblioteki Kampusowej Mickiewicza EFZ jest wyposażona w 20 miejsc czytelniczych i 4 stanowisk komputerowych.

W czytelni znajdują się czasopisma i periodyki z zakresu nauk  ekonomicznych: zarządzania i marketingu, finansów i bankowości, handlu wewnętrznego i zagranicznego, mikro- i makroekonomii, ekonometrii, stosunków międzynarodowych a także  turystyki, ochrony środowiska i informatyki. Jest bardzo pokaźny księgozbiór zeszytów naukowych, prac naukowych i habilitacyjnych,  rozpraw i studiów zawierających artykuły naukowców  rodzimej uczelni,  jak również innych uczelni ekonomicznych w całym kraju. Oprócz wyżej wymienionych zbiorów są dzienniki i czasopisma o treściach ogólnych i ogólnoekonomicznych oraz roczniki statystyczne z wszystkich niemal dziedzin. Czytelnia posiada wolny dostęp do półek i regałów, w wolnym dostępie jest ok. 190 tytułów polskich i zagranicznych.

Czytelnia od lat jest bardzo aktywna w dziedzinie wymiany międzybibliotecznej współpracując z bibliotekami ekonomicznymi na terenie całego kraju.

Przy Czytelni funkcjonują trzy katalogi tradycyjne: alfabetyczny, serii i rzeczowy(niedawno utworzony)  oraz katalog elektroniczny z bazą KOHA.

Dla czytelników dostępna jest także kserokopiarka na karty magnetyczne.

Czytelnia udostępnia wydawnictwa zwarte na miejscu. Najbardziej poczytna część księgozbioru Czytelni jest udostępniana na zasadzie wolnego dostępu. Pozostała zaś znajduje się w magazynach i jest dostępna po wypełnieniu rewersu. W wydzielonym pomieszczeniu Czytelni udostępniane są zbiory Fundacji Polsko-Niemieckiej.

Liczba książek w wolnym dostępie – 3 321 wol.

 

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-20-59


ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
e-mail: biblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl wypozyczalnia.mickiewicza@usz.edu.pl

Poniedziałek - piątek

9:00 - 19:00

sobota zjazdowa:

24.04.2021 9:00-14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie