HISTORIA

Biblioteka WZiEU jest jedną z bibliotek wydziałowych działających w sieci biblioteczno-informacyjnej  Uniwersytetu Szczecińskiego, na której czele znajduje się Biblioteka Główna. Biblioteka powstała w  1999 r. w wyniku podziału Biblioteki Ekonomicznej na dwie biblioteki w momencie rozłączenia lokalowego WZiEU i WNEiZ oraz przeniesienia lokalizacji WZiEU do nowej siedziby przy ul. Cukrowej. Ma charakter ogólnodostępny.

Od połowy 2013 roku Biblioteka mieści się w nowym budynku, którego budowa została zrealizowana dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Obecnie Biblioteka jako Centrum Informacji Menedżerskiej znajduję się na 2 poziomach (łącznie ok, 2 tys. m2), posiada 60 stanowisk komputerowych dla czytelników oraz kilkanaście  pokoi pracy grupowej (GroupRoom System), z których korzystać mogą na równych prawach przedstawiciele środowiska akademickiego i biznesowego.

Biblioteka wyposażona jest w system obsługi RFiD, pozwalający na efektywne wypozyczania i zwroty (kiosk multimedialny, wrzutnia do zwrotów książek).

Nowoczesne wyposażenie, bogaty księgozbiór ekonomiczny (w tym książki obcojęzyczne),  dostep do licznych baz on-line, możliwość korzystania ze zbiorów przez wszystkich zainteresowanych   tworzy z Biblioteki WZiEU – Centrum Informacji Menedżerskiej.Od 2019 roku zmiana nazwy Biblioteka Kampusowa CUKROWA/KRAKOWSKA EFZ

ZBIORY

Profil gromadzonych zbiorów jest zgodny ze specyfiką WZiEU, czyli księgozbiór dostępny w Bibliotece obejmuje  następującą tematykę:

– ekonomia (makro- i mikro-),

– polityka społeczno-gospodarcza, polityka regionalna (samorząd terytorialny)

– marketing, organizacja i zarządzanie,

– usługi: transport, poczta, łączność, telekomunikacja, logistyka i gospodarka materiałowa,

– turystyka i hotelarstwo,

– europeistyka ( Unia Europejska, wspólnoty gospodarcze ), gospodarka światowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze,

– finanse, bankowość, rachunkowość,

– statystyka, ekonometria i badania operacyjne.

Księgozbiór liczy obecnie ok. 30 tys. wydawnictw zwartych  (liczba nowości stale wzrasta) oraz 2,5 tys. wydawnictw ciągłych.

Książki wypożyczane są na miesiąc czasu lub 2 tygodnie z możliwością ich prolongaty.

Zbiory Biblioteki oznaczone są sygnaturami:

Tc – wydawnictwa ciągłe (dostępne tylko w Czytelni – czasopisma i periodyki)

TS – wydawnictwa zwarte do 1999 roku

TM – wydawnictwa zwarte udostępniane w Wypożyczalni

T – wydawnictwa zwarte dostępne w Czytelni i Wypożyczalni (szczegółowe informacje o lokalizacji książki podaje katalog on-line)

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-32-23


ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
e-mail: biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 19:00

SOBOTA

Soboty wyłącznie zjazdowe 09:00 - 14:00 soboty zjazdowe 10 i 24 kwiecień 2021

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie