Zdalny dostęp przez serwer proxy

 

Dostęp zdalny do baz on-line dla komputerów spoza sieci komputerowej US możliwy jest dla każdego zarejestrowanego pracownika i studenta US, posiadającego kartę biblioteczną lub międzybiblioteczną, wystawioną przez Bibliotekę Główną US. Uwaga: zakończenie etapu rejestracji wymaga jednorazowej aktywacji internetowego dostępu do systemu bibliotecznego.

 

Kroki instalacji

Aby uzyskać zdalny dostęp należy:

 1. Zalogować się do systemu.
 2. Wybrać polecenie „Aktywuj zdalny dostęp (Brama)”.
 3. Zapoznać się z instrukcją instalacji oprogramowania Brama (Windows, Linux).
 4. Pobrać oprogramowanie Brama.
 5. Wygenerować hasło.

Hasło

Studenci i doktoranci US:

Zobowiązani są do każdorazowego generowania 24 godzinnego hasła dostępowego.

Pracownicy naukowi US:

mogą otrzymać stałe hasło ważne do końca roku akademickiego (w trakcie którego wystąpili o hasło). Po zalogowaniu się do swojego konta w OPAC i wygenerowaniu 24 godzinnego hasła, należy zgłosić chęć przekształcenia go na stałe, wysyłając e-mail na adres odsk@bg.szczecin.pl, podając: imię, nazwisko, 13. cyfrowy kod karty i miejsce zatrudnienia w ramach US. Hasło powinno być wygenerowane tak, by było aktywne w dzień roboczy w godzinach 7.00 – 15.00.

Regulamin usługi zdalnego dostępu

W ramach zdalnego dostępu

Dozwolone jest:

 • przeglądanie i przeszukiwanie baz, czasopism, artykułów, abstraktów, bibliografii
 • wykonanie wyłącznie pojedynczych kopii drukowanych lub zapisanych na nośniku elektronicznym znalezionych rekordów
 • użycie wykonanych kopii wyłącznie do celów osobistych, naukowych lub edukacyjnych

 

Zabrania się:

 • masowego tworzenia kopii elektronicznych lub papierowych, a także pobierania kompletnych zeszytów danego tytułu czasopisma
 • sprzedaży, odsprzedaży i innego komercyjnego wykorzystania źródeł będących przedmiotem licencji
 • publikacji całości lub fragmentów artykułów w oryginalnej formie lub zmienionej bez podania źródła i praw autorskich
 • udostępniania loginu lub hasła zdalnego dostępu do serwisu osobom trzecim

Instrukcja konfiguracji usługi zdalnego dostępu

 

konfiguracja_proxy
 1. Menu Główne „START”
 2. Panel sterowania
 3. Opcje internetowe
 4. Połączenia
 5. Ustawienia sieci LAN
 6. Zaznaczamy kwadrat „Użyj serwera proxy dla sieci LAN”
 7. W pole „Adres:” wpisujemy localhost, i w pole „Port: „3128
 8. Zaznaczamy kwadrat „Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych”
 9. Zatwierdzamy konfigurację klikając na „OK”
Skontaktuj się z nami!


(91) 444-32-23


ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
e-mail: biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 19:00

Soboty zjazdowe

09:00 - 14:00 sobota zjazdowa 10 grudzień 2022

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności